Home

Techniekpact FoodValley

Het Techniekpact FoodValley wil het regionale bedrijfsleven en regionale ondernemers structureel binden aan het onderwijs en de onderlinge verbinding en afstemming tussen partners optimaliseren. Techniekpact FoodValley kent drie hoofdlijnen, waaronder bestaande en nieuwe initiatieven hun plaats kunnen krijgen. Dwars door deze lijnen loopt een cross-ver: internationalisering.

  1. Techniek oriëntatie en –promotie, bekendmaking van bèta, technologie en techniek bij leerlingen in alle onderwijssectoren

  2. Excellent en aantrekkelijk onderwijs met medewerking van de kennisinstellingen en bedrijven in de regio, deskundigheidsbevordering van docenten en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (LOB)

  3. Aantrekkelijke loopbanen, goede promotiekansen, uitdagend en innovatief werk, oog voor ondernemerschap en goede informatievoorziening