Home

Techniekpact Achterhoek en Liemers

Het doel van Techniekpact Achterhoek en Liemers is het bundelen van krachten, het genereren van meer energie/organiserend vermogen en de verbinding, kennisdeling en communicatie met betrekking tot techniekpromotie. Dit middels de volgende actielijnen:

  • Deze jongeren moeten op verschillende momenten keuzes maken voor een vervolgopleiding of een beroep. Om een gerichte keuze te kunnen maken is het van belang om jongeren kennis te laten maken met verschillende facetten van techniek.

  • Als jongeren gekozen hebben voor een technische opleiding is het van belang dat deze opleiding aansluit bij de vraag van de arbeidsmarkt en inspeelt op de toekomstige technologische ontwikkelingen. Om die reden is de versterking van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven erg belangrijk.

  • Na hun opleiding is het van belang dat jongeren een baan vinden in de functie waar ze voor zijn opgeleid. In elk geval is het van belang dat ze behouden blijven voor de techniek.

Artikelen