Home

Techniekpact Gooi en Vechtstreek

Contact

Rob Aartsen

r.aartsen@rocva.nl

De activiteiten die op grond van het actieplan zullen worden uitgevoerd - en
waaraan alle partijen een bijdrage dienen te leveren - moeten in de regio G&V
leiden tot:

  1. Meer jongeren die kiezen voor techniek

  2. Beroepsopleidingen die aansluiten op de vraag van de arbeidsmarkt

  3. Bedrijfsleven dat de arbeidsmarktvraag formuleert en actief betrokken is bij het opleiden

  4. Verhoging van het opleidingsniveau van de technische beroepsbevolking om blijvend (dus incl. bijscholing) te kunnen aansluiten bij de technologische ontwikkelingen

  5. Technische opleidingen die verbonden zijn met opkomende sectoren als ICT en de creatieve industrie