Home

Techniekpact Flevoland

Contact

Petra ter Voert

petra.tervoert@flevoland.nl

Najat Azogagh

nazogagh@almere.nl

Techniekpact Flevoland is gericht op een korte, middellange en lange termijn:

  • Op de korte termijn kan een opleving van de economie in Nederland er toe leiden, dat bedrijven op het gebied van personeelsvoorziening te maken krijgen met krapte. Dat betekent dus dat we vandaag al moeten starten met investeren in werknemers voor de techniek.

  • Op de middellange en lange termijn spelen vooral technologische ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande toenemende kwalificatie-eisen aan werknemers een belangrijke rol. Hiervoor wordt landelijk gewerkt aan versterking van het beroepsonderwijs, in verbetering van de samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en onderzoek en in verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

  • Op de lange termijn leveren vooral de structurele ontwikkelingen een bijdrage aan de krapte op de arbeidsmarkt. De ontgroening van de arbeidsmarkt betekent een afnemende instroom van schoolverlaters, terwijl vergrijzing duidt op een toenemende uitstroom van ouderen. Op termijn zal de daling van de potentiële beroepsbevolking ook in tijden van een neergaande conjunctuur de bepalende factor zijn voor bedrijven om personeel aan te trekken. De lange termijn strategie is vooral gericht op het (primaire) onderwijs.