Home

leren in de techniek // MBO // Oost // werken in de techniek

Eerste concrete resultaten project Leven Lang Ontwikkelen in het Beroepsonderwijs

Het project Leven Lang Ontwikkelen in het Beroepsonderwijs (LLO) van AT Techniekopleidingen en Graafschap College werd afgelopen voorjaar door de Achterhoek Board gehonoreerd voor een bijdrage uit de Regio Deal. Doel van LLO is het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn binnen het MBO van niveau 1 t/m 4 en aansluiting op Assiociate Degree (AD) voor het dagonderwijs en het volwassenenonderwijs (om-, her-, bijscholing en zijinstroom). Het programma is volledig modulair, waarbij ook losse modules gevolgd kunnen worden. Het bedrijfsleven participeert actief bij de inhoud, vorm en uitvoering van het onderwijs. Het project verloopt ondanks corona voorspoedig. Er moet nog het nodige werk verzet worden, maar de eerste concrete resultaten zijn er in de vorm van BBL-4+ trajecten.

Grote meerwaarde van modulair onderwijs is dat het uiteindelijk ook gepersonaliseerd onderwijs beter mogelijk maakt. De student/cursist én de ondernemer zijn beter in staat om te kiezen wat bij hen past. Losse modules laten zich veel sneller actualiseren en dat is gezien de snelheid waarmee de techniek zich ontwikkelt ook wel een vereiste.

De coronacrisis raakt iedereen en heeft dus ook invloed op het onderwijs. AT Techniekopleidingen en Graafschap College zijn toch op volle snelheid van start gegaan om hun gehele onderwijsaanbod modulair in te richten. Daartoe zijn praktijkopleiders en docenten druk in de weer om de modules te benoemen/kiezen en om die ook te (her)schrijven. De eerste resultaten zijn er nu in de vorm van BBL-4+ trajecten.

Het project vraagt ook om scholing van personeel. Ook daar zijn AT Techniekopleidingen en Graafschap College druk mee bezig. Zo worden er al robotcursussen voor docenten/praktijkopleiders op nieuwe ABB robots aangeboden en  didactische trainingen gegeven aan onderwijsassistenten.

AT Techniekopleidingen en Graafschap College zijn in september 2019 van start gegaan met dit grote project, dat dwars door beide organisaties loopt. Ze werken toe naar een volledig modulair onderwijsconcept dat gepersonaliseerd onderwijs mogelijk maakt. Naar onderwijs dat altijd up-to-date, toonaangevend en aantrekkelijk is.

Meer weten? Neem dan contact op met AT Techniekopleidingen via contact@atopleidingen.nl.