Home

CONTACT:

Maartje Vedder

Omschrijving

Het onderwijs wordt voor leerlingen en leraren aantrekkelijker als leraren op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken in hun vakgebied. Het vak van docent moet voor studenten en werknemers met een technische achtergrond aantrekkelijker worden gemaakt. Op de kwaliteitsverbetering van de zij-instroom is de laatste jaren al ingezet in het kader van de maatregelen voor het opleiden voor het beroepsonderwijs. Dat heeft onder andere geleid tot het ‘Kwaliteitskader zij-instroom mbo’ en het ‘Landelijk Raamwerk Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift’. Tevens wordt het combineren van een functie in het bedrijfsleven met een baan in het onderwijs toegankelijker gemaakt.

Concrete acties

  • Verbetering van de mogelijkheden voor technische vakkrachten uit het bedrijfsleven en werkzoekenden met een technische achtergrond om zich via een zij-instroomtraject om te scholen tot docent voor het beroepsonderwijs. De lessen uit de pilot ‘Teach & Tech’ en uit de ‘Hybride Docent’ worden gedeeld ten behoeve van vergelijkbare initiatieven, gericht op het combineren van het docentschap met een functie in de techniek. De Centra voor innovatief vakmanschap en Centres of expertise worden een belangrijke schakel voor het aantrekken van docenten uit het bedrijfsleven.

  • Vanuit de potentiële leraar redenerend, wordt er regionale samenwerking met bedrijven en onderwijs gestart om het vak van leraar aantrekkelijker te maken.

  • Betere regionale inbedding van masterclass activiteiten voor zittende docenten, gegeven door professionals vanuit bedrijfsleven in samenwerking met regionale VO-HO-netwerken, ‘STEM Teacher Academy’ en de netwerken van Toptechniek in bedrijf.

  • De MBO Raad ontwikkelt een onderwijsagenda voor het onderwijspersoneel in het mbo. De resultaten uit het onderzoek van Ockham naar de mogelijke tekorten aan technische onderwijsgevenden zullen bij de ontwikkeling van deze agenda worden gebruikt*.

Betrokken partijen

Onderwijs, bedrijfsleven en overheid


*S. Broek & B.J. Buiskool (Ockham) Onderzoek naar mogelijke tekorten onderwijsgevenden in de technische sectoren in het mbo (Utrecht, december 2015), onderzoek in opdracht van mbo-raad.

In de praktijk

Hoe gewerkt wordt aan de realisatie van doel 7

BEKIJK ALLE CASES BIJ DOEL 7