Home

CONTACT:

Astrid Zwinkels

Omschrijving

Iedere leerling moet in staat zijn de wereld om zich heen te begrijpen en mede vorm te geven. Daarom heeft iedere leerling een vaste basis nodig van kennis en vaardigheden. Het Platform Onderwijs2032* stelt dat Natuur en Technologie behoort tot de vaste kern van het curriculum van het funderend onderwijs, net als digitale geletterdheid. Het Techniekpact heeft in afgelopen jaren een basis gelegd voor het invoeren van wetenschap en technologie in het primair onderwijs en het versterken van bèta/techniek in het voortgezet onderwijs. In 2015 en 2016 vond het event ScienceMakers plaats, om de talenten van jongens en meisjes in het zowel het primair als voortgezet onderwijs op het gebied van wetenschap, technologie en makeronderwijs een goed podium te geven, zoals de Junior Vakkanjers van het vmbo. De komende jaren staan in het teken van het verankeren van ‘wetenschap en technologie’ in de klas.

Concrete acties

  • Scholen worden in bestaande regionale wetenschap & technologie netwerkverbanden en op eigen verzoek ondersteund bij de implementatie van wetenschap & technologie in hun onderwijsprogramma**.

  • Docenten uit het voortgezet onderwijs kunnen vanaf schooljaar 2016/2017 in het primair onderwijs aan de slag, om de aansluiting van het primair onderwijs op het voortgezet onderwijs te stimuleren. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om wetenschap & technologie in het primair onderwijs te doceren in samenwerking met bètatechnische docenten.

  • Door intensieve samenwerking van de programma’s Codepact (een initiatief van StartupDelta) en Jet-Net, krijgen meer leerlingen de kans om kennis te maken met techniek, programmeren en coderen in het primair onderwijs.

  • Via ‘leerlabs’ wordt de bestaande ervaring vanuit het Techniekpact benut. De unieke rol van het bedrijfsleven bij het bieden van context bij vakken, heeft geleid tot de afspraak met negen CEO’s van Jet-Net bedrijven dat zij via een leerlab hun expertise en ervaring inbrengen bij de ontwerpfase van Onderwijs2032.

  • Om basisschoolleerlingen van groep zeven en hun leerkrachten te enthousiasmeren voor techniek, geeft André Kuipers als ambassadeur van het Techniekpact in verschillende regio's Collegetours voor basisschoolleerlingen groep 7.

  • Het netwerk van wetenschapsmusea en science centra (VSC) realiseert met haar leden en partners uit het veld inhoudelijke verbindingen die een 'learning programme’ voor wetenschap, technologie en natuur vormen om binnen en buiten school, kinderen samen met hun ouders, te stimuleren te leren, te ontdekken en wetenschapswijzer te worden.

Betrokken partijen

Onderwijs, bedrijfsleven en overheid


*Zie: www.onsonderwijs2032.nl, 23 januari 2016
**Doelen 1 en 2 komen deels voort uit het programma Kiezen voor Technologie dat per augustus 2016 afloopt. Op basis van een evaluatie neemt het ministerie van OCW voor de zomer 2016 een besluit over de verdere vormgeving van de ondersteuning van scholen in het primair en voortgezet onderwijs.

 

In de praktijk

Hoe gewerkt wordt aan de realisatie van doel 1

BEKIJK ALLE CASES BIJ DOEL 1