Home

12 DOELEN

Het Techniekpact bestaat uit 12 doelen, die een basis vormen om acties op voort te zetten en te starten én resultaten te boeken.

 • Doel 1

  Basisscholen bieden in 2020 structureel W&T aan

  meer
 • Doel 2

  Leerkrachten beter toerusten op het aanbieden van W&T

  meer
 • Doel 3

  Versterken van publiek-private samenwerkingen in primair en voortgezet onderwijs

  meer
 • Doel 4

  Voldoende vo-leerlingen kiezen voor een bètatechnisch profiel

  meer
 • Doel 5

  Verbeteren aansluiting van het vo naar het mbo en ho

  meer
 • Doel 6

  Professionalisering vo-docenten en meer vo-docenten met een educatieve master

  meer
 • Doel 7

  Onderwijs en bedrijfsleven werken samen bij opleiden docenten beroepsonderwijs

  meer
 • Doel 8

  Verduurzamen van publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs

  meer
 • Doel 9

  Scholen en bedrijven stemmen regionaal onderwijsaanbod en stage- en leerwerkplekken af

  meer
 • Doel 10

  Afstemming tussen ho-instellingen met bedrijfsleven en binnen het ho, en meer aandacht voor internationaal en technisch talent

  meer
 • Doel 11

  Integrale samenwerking van regionale en sectorale netwerken bevorderen

  meer
 • Doel 12

  Vakkrachten behouden door te investeren in duurzame inzetbaarheid van technici

  meer