Home

Dashboard arbeidsmarkt leraren (bèta)techniek

Stand van zaken lerarentekort (bèta)techniek per regio en schoolvak

Om ervoor te zorgen dat Nederland internationaal tot de top blijft behoren wanneer het gaat om concurrentiekracht, innovatie & wetenschappelijk onderzoek, is het urgent om het tekort aan technisch personeel terug te dringen. Voldoende goede leraren zijn een belangrijke voorwaarde voor het opleiden van jongeren voor de (bèta)technische sector. Al geruime tijd wordt er in deze sector, óók met het oog op het lerarentekort, door bedrijven en onderwijsinstellingen samengewerkt om hieraan bij te dragen. Maar hoe weten we hoeveel leraren er nodig zijn per regio en per schoolvak? Door middel van dit dashboard beoogt het Techniekpact inzicht te geven in de te verwachten vraag en aanbod op de onderwijsarbeidsmarkt van het (bèta)technische voortgezet onderwijs.

Via onderstaand dashboard kunt u zelf bepalen van welke regio en voor welke (bèta)technische schoolvakken u de gegevens wilt zien of verschillende regio’s met elkaar vergelijken (selecteer maximaal drie regio’s tegelijk  voor goed werkend resultaat). Deze overzichten zijn geen definitieve waarheid, het betreffen prognoses op basis van bestaande onderzoeksdata. Zij bieden een startpunt  om het gesprek te voeren in de regio over hoe de onderwijsarbeidsmarkt er nu uit ziet, welke uitdagingen voor de toekomst zichtbaar zijn en welke oplossingsrichtingen (niet alleen gericht op instroom, maar ook op behoud) juist denkbaar of nuttig kunnen zijn (onder het dashboard bieden we handvatten en inspirerende voorbeelden, en hebben we een overzicht met handige links opgenomen). Het dashboard is dé tool om resultaatgericht en strategisch met elkaar aan de slag te gaan om het thema leraren in de regio.

 

De juiste data gevonden? Met één druk op de knop [download] maakt u hier een handig pdf-bestand van, aan de hand waarvan u het gesprek in uw regio kunt voeren.

Geïnspireerd in gesprek

Het in beeld brengen van de uitgangssituatie in uw regio stelt u in staat het gesprek te voeren met samenwerkingspartners, en gezamenlijk te zoeken naar oplossingen die in uw regio het verschil kunnen maken. Daarbij gaat het vaak om het samenbrengen van (bestaande) interventies, om grotere impact te kunnen realiseren. Techniekpact biedt via deze site graag good practices en inspiratie voor wat betreft oplossingsrichtingen (zie ook de links onderaan de pagina). We verdelen deze in drie clusters:

Nieuwe doelgroepen aanspreken: de reguliere uitstroom vanuit de tweede- en eerstegraads lerarenopleidingen is niet voldoende om in de vraag op de onderwijsarbeidsmarkt te voorzien. Het is nodig meer mensen te enthousiasmeren zich te laten opleiden voor het beroep van leraar. In ‘Wie zijn de leraren van morgen’ zien we dat 40% van de hoger opgeleiden geïnteresseerd is; hoe krijgen we hen ook daadwerkelijk in de actie? Meerdere projecten en pilots richten zich op de werving van hybride docenten, statushouders, expats, zij-instromers met een ander profiel, etc. Er wordt gewerkt aan maatwerk binnen bestaande opleidingsroutes of geheel nieuwe opleidingsroutes passend bij de doelgroep. Deze projecten en pilots bieden inspiratie, expertise en goede voorbeelden voor iedereen die met nieuwe doelgroepen aan de slag wil. 

Anders organiseren: het onderwijs van de toekomst en de toekomstige onderwijsarbeidsmarkt vragen een andere manier van onderwijs organiseren: meer vakoverstijgend, meer contextgericht, meer samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Daarnaast wordt in de toekomst nog meer gevraagd van de school als professionele organisatie (met een stevig strategisch HRM-beleid). Door het onderwijs anders te organiseren, ontstaan meer mogelijkheden voor de inzet van nieuwe doelgroepen (bijvoorbeeld hybride docenten of -instructeurs) en zijn scholen beter in staat hun medewerkers aan zich te binden en te behouden. 

Behouden van leraren: het bieden van goede begeleiding bij de start, het continue creëren van loopbaan- en ontwikkelperspectieven en het aansluiten bij de behoefte van medewerkers (met verschillende achtergronden en in diverse levensfases) is essentieel om medewerkers zich te laten ontwikkelen en hen te behouden voor het beroep leraar. Op de langere termijn heeft het tevens een positief effect op het imago van het beroep. Juist in samenwerking tussen scholen en bedrijven neemt de impact van acties gericht op behouden van leraren toe.

Informatie en contact

Mocht u meer informatie willen over dit thema, dan kunt u contact met ons opnemen via Marieke Wolthoff, via m.wolthoff[at]ptvt.nl. We gaan graag met u, en samenwerkingspartners, in gesprek over de regionale onderwijsarbeidsmarkt van en voor de toekomst. Kijk ook op: