Home

updates

leraren

Passie voor techniek én onderwijs

Om voeling met de beroepspraktijk te houden is het belangrijk dat zittende docenten in het voortgezet onderwijs ... Meer

Bètapartners ondersteunt scholen bij afstandsonderwijs

VO-HO Netwerk Bètapartners ondersteunt docenten bij de nieuwe praktijk van ... Meer

Investeren in de opleiding van voldoende arbeidskrachten

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het een goede beweging dat professionals vanuit het bedrijfsleven ... Meer

HAN-project hybride docent

“Maak de match op basis van inhoud en werp zo min mogelijk drempels op”  Voor de ... Meer

PAL in de klas: een groeiend succes

Afgelopen jaren is het lerarentekort steeds groter geworden; zeker voor de bètavakken is het tekort nijpend. Een van de ... Meer