Home

Zorgtechnologie als crossover in Zwolle

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 4

De samenleving vergrijst en dat vraagt om technische oplossingen voor de zorg. Daarom moet zorg meer richting techniek - en techniek meer richting zorg gaan bewegen. Niet alleen binnen mbo-opleidingen, maar ook op het vmbo. ‘Introduceer daarom een keuzevak als Zorgtechnologie. Dan kun je met deze crossover ook meer meisjes voor techniek interesseren.’ Dat vinden Arie Koning van het Deltion College en Jolanda van Til van het Zorgtrainingscentrum (ZTC) in Zwolle.

Het ZTC, koploper binnen Zorgpact, focust zich vooral op zorgonderwijs binnen het mbo, maar gaat nu ook met vmbo-scholen samenwerken om techniek en zorg aan elkaar te koppelen. "Hoe jonger je daarmee begint, hoe meer kennis en kunde je op het mbo binnenhaalt om aan zorgoplossingen te werken", vindt Van Til. "Het Deltion College werkt al jaren met vmbo-scholen samen aan techniekonderwijs. Arie is daarvoor de projectleider. Voor mij was hij dus een logische samenwerkingspartner om de stap naar het vmbo te zetten." 

Zorgrobot
"Eigenlijk is de belangstelling van beide kanten ontstaan", legt Koning uit. "Ik wilde vanuit de wereld van techniek en robotisering graag meer weten over het zorgtechnisch lab, ook om meisjes meer voor techniek te interesseren. Uiteindelijk heeft dit contact ertoe geleid dat we onlangs samen een zorgrobot hebben aangeschaft. Deze zorgrobot, Zora genaamd, gaan we vooral voor de mbo- en vmbo-opleidingen in de techniek en zorg gebruiken. Ik hoop dat er uiteindelijk een keuzevak komt op het snijvlak van zorg en technologie, waarbij zowel zorg als techniek uit de verf komt. Dan bied je ook iets aan waarmee je meisjes al jong op het spoor van techniek kunt zetten. Zora speelt daar een belangrijke rol in."

Samen programmeren
Ook Van Til ziet veel mogelijkheden. "In Zora komen techniek en zorg samen. Je kunt Zora op het vmbo in een les gebruiken, zodat leerlingen kunnen zien hoe deze zorgrobot werkt en wat je er in de zorg mee kunt doen. Of samen met ICT-studenten kijken hoe ze de robot werkend krijgen en programmeren. Mbo-studenten van de zorgopleiding kunnen Zora straks meenemen naar een zorginstelling en in de praktijk gebruiken. Verder staan we vanuit het ZTC voor het eerst met een grote stand op de First Lego League om studenten daar met Zora te laten kennismaken."

Keuzevak zorgtechnologie
"Daarnaast pleiten we, zoals Arie al zei, voor het nieuwe keuzevak Zorgtechnologie. We willen daarvoor samen met de scholen uit de regio naar mogelijkheden zoeken binnen de gelden voor Sterk Techniekonderwijs. Als de koppeling tussen zorg en techniek op het vmbo een belangrijk thema wordt en leraren dat thema goed oppakken, krijgt het mbo steeds meer studenten binnen met voorkennis van zorgtechnologie. Daarom is de samenwerking tussen mbo en vmbo ook zo belangrijk om dubbelingen in lesaanbod te voorkomen. Het ZTC kan en wil daarin ondersteunend zijn."

Tips voor collega’s
Tot slot komt Van Til nog met wat tips voor collega’s die ook graag zorg en techniek in het vmbo en mbo aan elkaar willen koppelen.

  1. "Zoek elkaar op, verken wat er nu aan samenwerking tussen vmbo en mbo mogelijk is."
  2. "Onderzoek ook of zorgtechnologie onderdeel kan zijn van je opleidingsaanbod. Dit vak ver dient het om een goede plek te krijgen in het onderwijs, zowel in het vmbo als in het mbo."
  3. "En als laatste: Zet kleine stapjes, dan kom je veel verder."

Dit is een van de inspirerende voorbeelden uit het netwerk van Sterk Techniekonderwijs en draagt bij aan de realisatie van doel 4: Voldoende vo-leerlingen kiezen voor een bètatechnisch profiel

MEER CASES BIJ DOEL 4