Home

foto: © TechniekBeeldbank.nu

W&T stap voor stap integraal onderdeel geworden van lesprogramma

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 1

De afgelopen jaren heeft de Eerste Westlandse Montessorischool in Monster (EWMM) het roer flink omgegooid. Doel: de betrokkenheid en nieuwsgierigheid van leerlingen écht blijven prikkelen. Ook het techniekonderwijs ging op de schop. Van af en toe een losse les is Wetenschap & Techniek (W&T) nu helemaal verweven in het lesprogramma. Daarbij bedenken en onderzoeken de kinderen hun eigen onderzoeksvragen. Directeur Maaike Kramer: “Ze staan ’s-ochtends te dringen voor de deur om binnen te komen.” Hoe kreeg de school dit voor elkaar? 

De bal kwam aan het rollen toen PBT (Platform Bèta Techniek) in 2012 scholen zocht die een bijdrage wilden leveren aan een onderzoeksprogramma naar de talentontwikkeling van kinderen in de context van W&T. “Dat zette ons aan het denken”, zegt Kramer. “Wij hebben als missie: kinderen inspireren tot een nieuwsgierige en betrokken houding. Maar hoe geven we daar vorm en inhoud aan? Met die vraag zijn we toen echt aan de slag gegaan. Dat heeft geleid tot heldere keuzes. Voor zelfverantwoordelijk leren, waarbij leerlingen eigenaarschap krijgen over wat en hoe ze leren. En voor Onderzoekend & Ontwerpend Leren, waarbij ze zelf uitvinden en zelf doen, aan de hand van herkenbare situaties en vraagstukken.”

Investeren in het team
Die keuzes vroegen ook om een andere houding van de leerkrachten. Die meer als coach en begeleider moeten optreden dan als kennisoverdrager. “Die omslag maak je niet van de ene op de andere dag, daar moet je in investeren. Wij doen dat bijvoorbeeld door het er vaak met elkaar over te hebben. En door minstens één studiedag per jaar te wijden aan nieuwsgierigheid en één aan betrokkenheid: hoe haal je dat bij kinderen naar boven? Wat is jouw eigen houding? Welke vragen stel je aan kinderen en wanneer hou je je mond? We hebben ook gaandeweg samen hulpmiddelen ontwikkeld die ons onderwijs ondersteunen. Van formulieren die beschrijven hoe je een onderzoek opzet tot kijklijsten die leerkrachten helpen de verslagen van leerlingen te beoordelen. Iedereen denkt en doet mee.”

Nieuwsgierig naar meer? Dit inspirerende praktijkvoorbeeld is opgehaald door TechniekTalent.nu, het hele artikel vindt u hier. (pdf-download)

Deze case is een voorbeeld van doel 1 van het Techniekpact: Basisscholen bieden in 2020 structureel W&T aan

Praktische tips van Maaike Kramer:

  • Weet wat je wilt, maak heldere keuzes en leef daarnaar. En hou daarbij voor ogen wat goed (W&T-)onderwijs is voor het leven ná het onderwijs.

  • Ga gewoon van start. Je hoeft niet in één keer alles te veranderen. Begin klein en bouw je aanpak vervolgens stap voor stap uit.

  • Geef het goede voorbeeld. Het is belangrijk dat het team de onderzoekende houding ‘voorleeft’. Praat daar met elkaar over en investeer in de houding, kennis en vaardigheden van leerkrachten.

  • Betrek de ouders bij de vragen die leerlingen gaan onderzoeken. Geef ze de mogelijkheid zich aan te melden als experts.

  • Maak gebruik van het virtuele vragenmachientje dat is ontwikkeld door het Kenniscentrum Wetenschap en Techniek. Daarmee kun je nagaan of een vraag een goede onderzoeksvraag is.

Foto: TechniekBeeldbank.nu

MEER CASES BIJ DOEL 1