Home

W&T in de klas: hoe doen zij het eigenlijk?

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 1

Hoe Wetenschap & technologie-onderwijs wordt vormgegeven op basisscholen verschilt en hangt het af van verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld ‘Wat wordt verstaan onder W&T-onderwijs?’ en ‘Wat vinden leerlingen en leraren er van?‘

Op de site Wetenschap & technologie in de klas zijn vier inspiratiefilmpjes te vinden:

  • Paschalisschool in Den Haag: deze school heeft gekozen voor onderzoekend en ontwerpend leren bij wereldoriëntatie.

  • Daltonschool de Neptunus in Amsterdam: deze school heeft als profiel wetenschap, natuur en technologie en streeft naar goed natuur en techniek onderwijs, waarin kinderen vaardig worden in onderzoekend en ontwerpend leren.

  • Koningin Beatrixschool in Ede: deze school is op verkenningstocht gegaan en is onder meer bij andere scholen gaan kijken en heeft advies ingewonnen bij het Wetenschapsknooppunt Wageningen.

  • Agnietenschool in Elburg: deze school heeft het thematisch werken en W&T-onderwijs meer inhoud en diepgang gegeven.

Benieuwd naar de verhalen en adviezen van deze scholen? Bekijk de filmpjes hier.

Deze case is een voorbeeld van Doel 1 van het Techniekpact: Alle basisscholen bieden hun leerlingen structureel wetenschap & technologie aan in 2020, met een prominente plek voor digitale vaardigheden.  

MEER CASES BIJ DOEL 1