Home

Wonderwelleerlijn techniek

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 2

Binnen Basisschool de Catamaran in Amsterdam wordt een beweging gemaakt richting onderzoekend leren. Om dit proces in de school te ondersteunen besloot leerkracht Marlie Hollands om zelf weer te ontwikkelen en een opleiding te volgen. Een zoektocht, die langzamerhand steeds meer vorm begint te krijgen. “We dagen onszelf uit om de ramen in het hoofd open te zetten”, zegt Hollands. “Uiteindelijk komt het allemaal ten goede aan onze kinderen.”

“Het gebouw van de school het middelpunt: zo wordt techniek voor kinderen in een aansprekende en samenhangende context geplaatst. We ontwikkelen intussen een leerlijn voor groep 1 tot en met 8”

“We zijn geen ontwikkelingsgerichte school, maar wel groot voorstander van contextrijk leren. We bouwen dat geleidelijk op door elke groep ieder jaar een project te geven rond de basisvoorzieningen. Het gaat daarbij niet alleen om het vergaren van kennis, maar ook om het bouwen aan een relatie met de buitenwereld, met mensen en bedrijven die ervoor zorgen dat we elke dag gebruik kunnen maken van water, gas en elektra.”

“Op school hebben we een stuurgroep gevormd om onderzoekend leren nog breder in te zetten in ons onderwijs. We organiseren geregeld studiedagen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Commitment binnen het team is een cruciale randvoorwaarde. We zitten, om in de terminologie van onderzoekend leren te blijven, nog in de ‘aanrommelfase’. Maar zo maken we het ons wel echt zelf eigen.”

De Amsterdamse Scholenbeurs maakte het voor Marlie Hollands mogelijk om zelf weer te ontwikkelen. Het hele interview leest u op de website van de gemeente Amsterdam

Deze case is een voorbeeld van doel 2 van het Techniekpact: Leerkrachten beter toerusten op het aanbieden van W&T

MEER CASES BIJ DOEL 2