Home

Tata Steel verzorgt opleidingen docenten beroepsonderwijs

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 7

Hans Nooij, medewerker afdeling Learning and Development bij Tata Steel in IJmuiden. Nadat hij verschillende productiefuncties had vervuld, is Nooij na zijn studie technische bedrijfskunde stagecoördinator geworden bij het stagebureau van het Staalbedrijf Tata Steel. Stages zijn een goed instrument om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. Naast deze rol werd hij ook projectleider Jet-Net: het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, een netwerk van bedrijven, scholen, overheid en verschillende partners, waaronder de Bètapartners. Sinds een paar jaar vervult hij samen met iemand van Shell een adviserende rol voor de stuurgroep van de Bètapartners.

“Als bedrijf kun je via het VO-HO netwerk eenvoudig betrokken raken bij het onderwijs”

“Door de goede samenwerking tussen de hogescholen, universiteiten en de docenten in het voortgezet onderwijs hebben we waardevolle lesstof kunnen ontwikkelen.”

“We hebben met verschillende bedrijven docentontwikkelteams (DOT’s) opgezet waar lesstof wordt ontwikkeld met een thema uit het bedrijfsleven. In een DOT wordt deze lesstof gekoppeld aan het curriculum.”

“De meerwaarde van het VO-HO netwerk is onder andere dat het een collectief is van verschillende onderwijsinstellingen, waardoor het versnippering tegengaat. De activiteiten zijn niet eenmalig en de kennisdeling ook niet.”

Het hele interview met Hans Nooij is te lezen op vohonetwerken.nl.

Deze case is een voorbeeld van doel 7 van het Techniekpact: Onderwijs en bedrijfsleven werken samen bij opleiden docenten beroepsonderwijs​

MEER CASES BIJ DOEL 7