Home

VO én HO verbeteren door uitwisseling

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 5

Jos van Son, teamleider van vwo 3, 4, 5 en 6 op het Sint-Joriscollege in Eindhoven. Voor Van Son is het meest interessante project dat nu loopt tweefasen-vwo, waarbij het havo-examen wordt ingebouwd in de route naar 6-vwo. Van dit project is hij coördinator. Er wordt hierin vooruit gelopen op een gemengd havo/vwo-diploma. Dat scheelt een jaar voor leerlingen die na de havo willen doorstromen naar het vwo, en voor docenten levert het op dat ze meer moeten differentiëren en daardoor opnieuw naar hun onderwijs gaan kijken.

“Onze docenten geven statistiekles met leerstof van de universiteit”

“Onze docenten wonen bij Fontys colleges bij en hbo-docenten brengen een tegenbezoek aan onze school. Deze uitwisseling is een groot succes. Docenten van beide onderwijsinstellingen kunnen zo elkaars onderwijs zien en nagaan wat dat betekent voor hun eigen lessen en didactiek.”

“Ook nemen we deel aan het econasium van de Tilburg University, samen met nog veertien andere scholen voor voortgezet onderwijs in Brabant. Vwo-leerlingen worden uitgekozen voor dat traject. In 4- en 5-vwo volgen ze bijvoorbeeld statistieklessen. Onze docenten gebruiken daarvoor leerstof van de universiteit.”

“Zonder het VO-HO netwerk verbreek je het contact met de buitenwereld en zou je de zin van het onderwijs opgeven.”

Het hele interview met Jos van Son is te lezen in de publicatie 'Doorlopend leren van VO tot HO - Ruim tien jaar regionale VO-HO netwerken: ervaringen, opbrengsten en blik op de toekomst'

Deze case is een voorbeeld van doel 5 van het Techniekpact: Verbeteren aansluiting van het vo naar het mbo en ho

MEER CASES BIJ DOEL 5