Home

Verbindersproject

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 3

In het Verbindersproject worden het voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven actief samengebracht om tot duurzame relaties te komen.

Het is een van de projecten die de provincie Drenthe samen met ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen, gemeenten en UWV in Drenthe en Noord-Nederland uitvoert. Met als doel een arbeidsmarkt met voldoende aanbod van goed geschoold personeel en banen die aansluiten bij opleiding en competenties.

“Voor ons is het verbindersproject dat we het onderwijs, de bedrijven, de leerlingen, de docenten […] allemaal met elkaar willen verbinden.”

“Door te werken met een stagebeheerbureau en een medewerker die speciaal erop gericht is ook naar buiten toe relaties in stand te houden, ontstaat er ook voor het bedrijfsleven een overzichtelijke manier van werken”

Deze case is een voorbeeld van doel 3 van het Techniekpact: Versterken van publiek-private samenwerkingen in primair en voortgezet onderwijs.

MEER CASES BIJ DOEL 3