Home

TechWise Twente: Centrum voor Innovatief Vakmanschap

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 9

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap TechWise Twente is een coöperatie waarin het bedrijfsleven een sturende rol heeft. Het Centrum wil een brugfunctie vervullen tussen bedrijven en onderwijs door vraaggestuurde, ‘state of the art’-opleidingen te organiseren in de HTSM-domeinen Mechatronica, Robotica- en Visionsystemen, Engineering en Productietechnologie voor mbo-studenten.

Twente is een van de topregio’s in Europa op het gebied van High Tech Systems and Materials (HTSM). Mbo’s, hogescholen en universiteiten leiden op in en doen onderzoek naar onder meer duurzame energie, mechatronica, robotica en nieuwe materialen. De bedrijven in de maakindustrie zijn innovatief en houden zich bezig met procesverbeteringen. Deze bedrijven hebben vakkrachten nodig die flexibel en breed inzetbaar zijn. “Door de vergrijzing hebben we binnenkort 700 vacatures in de HTSM-sector”, zegt Bert Wessels, directeur van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap TechWise Twente. “Per jaar stromen er 300 tot 400 mbo-afgestudeerden uit. Daar moeten we een antwoord op zoeken.” Met een intensieve samenwerking tussen overheid, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven pakt TechWise Twente dit vraagstuk op. 

COÖPERATIEVE VERENIGING

Het Centrum heeft gekozen voor een coöperatieve vereniging als rechtspersoon. De huidige leden van de coöperatie komen uit het ROC van Twente, de Regionale Elektro en Metaal Opleidingen REMO, Stichting Metaal en Elektro Opleidingen Twente SMEOT en bedrijfsopleiding STODT Toekomsttechniek (onderwijs) en uit de Verenigde Maakindustrie Oost VMO, Technologiekring Twente (TKT) en de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel Uneto-VNI (bedrijfsleven). De coöperatie wordt ondersteund door de Regio Twente, de provincie Overijssel en het ministerie van OCW en kent een adviesraad met leden uit Opleidingsbedrijf Metaal OBM, Kennis- en adviescentrum voor technisch vakmanschap Kenteq en hbo Saxion. Een belangrijk doel van TechWise is een betere afstemming van de technische opleidingen op de arbeidsvraag en de technologische ontwikkelingen in de regio. Het organiseren van mbo-topopleidingen en de organisatie van masterclasses, stages en post-mbo-opleidingen geeft de mogelijkheid om op deze vraag en op de ontwikkelingen in te spelen.

ANDER TYPE WERKNEMER

“De huidige en toekomstige functies op mbo-niveau vragen om een ander type werknemer”, zegt Wessels. “De orders worden kleiner, maar ook complexer en gevarieerder. Daardoor veranderen de functies bij bedrijven.” Op bijeenkomsten voor bedrijven en docenten inventariseerde TechWise de wensen van het bedrijfsleven. “Bedrijven willen technici met een goede basiskennis in werktuigbouwkunde of mechatronica en kennis van de talen Engels en Duits. Maar het allerbelangrijkste vinden ze de attitude van de student c.q. werknemer: de bereidheid om te blijven leren.” TechWise gebruikt de input van de bedrijven graag om de opleidingen bij het ROC van Twente, REMO, SMEOT en STODT verder aan te scherpen. Zo wordt er gevraagd om meer specialisatiemogelijkheden in vakgebieden als engineering, robotica- en visionsystemen. Wessels: “Wat we willen is één loket opzetten, waar bedrijven terechtkunnen met hun vragen. We willen samenwerken, opleiden en werken aan innovaties.

KENNISCREATIE

TechWise Twente wil niet alleen betere opleidingen organiseren, maar ook nieuwe kennis creëren. Daartoe zoekt het Centrum samenwerking met de partners in onderzoek en onderwijs. Zo wordt samen met Laser Applicatie Centrum (LAC) van Universiteit Twente gewerkt aan de ‘Smart Welding Factory’, om lasrobot productieproces rendabeler te maken. Met hogeschool Windesheim wordt gewerkt aan composietproductietechnologie en met de Saxion Hogeschool en bedrijven aan het ontwikkelen van een 3D-metaalprintlaboratorium. CENTRUM VOOR INNOVATIEF VAKMANSCHAP TechWise Twente is een Centrum voor innovatief vakmanschap. Binnen een Centrum werken ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten samen aan het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs. Deze publiek-private samenwerkingsverbanden richten zich op een topsector die in de regio sterk vertegenwoordigd is. Het CIV TechWise Twente richt zich op de topsector ‘High Tech Systems and Materials’ (HTSM) met de vakgebieden mechatronica, robotica- en visionsystemen, precisie-engineering en productietechnologie.

TIP

  • Technisch onderwijs is specialistisch en vraagt voortdurende bijscholing van technici. Bied daarom voor werknemers van 23 jaar en ouder onderwijs op maat aan. Het is daarbij belangrijk flexibel om te gaan met het toepassen of inzetten van keuzedelen, zodat er onderwijs op maat – op basis van de vraag uit het bedrijfsleven - gegeven wordt. ‘Fit for the Future’ is hierbij het credo.

Deze case is een voorbeeld van doel 9 van het Techniekpact: Scholen en bedrijven stemmen regionaal onderwijsaanbod en stage- en leerwerkplekken af. 

Dit is één van de praktijkvoorbeelden uit de publicatie Ook Techniekpact – inspiratie uit de regio

  • Landsdeel: Oost
  • Actielijn: Leren in de Techniek
  • Projectleider: Bert Wessels
  • Doel: TechWise Twente wil de uitstroom van mbostudenten op niveau 4 en 5 (AD) vergroten en het opleidingsniveau van mbo-techniekstudenten verbeteren. Daarnaast ondersteunt TechWise Twente HTSM-bedrijven door de oprichting van één loket voor afstemming tussen vraag en aanbod, pooling en uitwisseling van technici.
  • Projectpartners: ROC van Twente, REMO, SMEOT, STODT, VMO, Technologiekring Twente (TKT), de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel Uneto-VNI en wordt ondersteund door regionale en landelijke overheden.

MEER CASES BIJ DOEL 9