Home

Technologie in de zorg: een oplossing en uitdaging

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 11

Elektronische patiëntendossiers, beeldschermzorg, domotica. Meer en meer doet technologie zijn intrede in de gezondheidszorg. Een ontwikkeling die consequenties heeft voor hoe we leven, leren en zorgen. Zorgpact besteedt aandacht aan het thema zorg & technologie. Wat kan technologie de zorg bieden? Hoe borg je het gebruik ervan binnen zorginstellingen? En wat vergt het werken met technologie van huidige en toekomstige zorgverleners en docenten uit het zorgonderwijs?

Technologie die oplossingen biedt voor problemen in de zorg. Het liefst toegespitst op de specifieke (zorg)vraag. Dat vraagt om nieuwe competenties en vaardigheden van toekomstige en huidige zorgprofessionals.

Binnen het Zorgpact bestaat de Kopgroep: de voorhoede van de Zorgpactbeweging. Deze koplopers zijn stuk voor stuk voorbeelden van hechtere samenwerking in de zorg en welzijn, die zich richten op de goed toegeruste zorgprofessional nu en in de toekomst. Hoe gaan zij om met technologie in de zorg? Zorgpact ging in gesprek met drie leden van de Kopgroep: Jurre Ongering (Waag Society /MakeHealth), Josine Warnier (Zorgtechniek Limburg) en Sioe Li Liem (Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg & Technologie). Voor alle drie de koplopers loopt zorgtechnologie als een rode draad door hun werkzaamheden.

Neem het project MakeHealth van de Waag Society. Een project waarbij cliënten en zorgprofessionals in de rol van maker zelf oplossingen voor hun specifieke zorgvraag bedenken, met behulp van zorgtechnologie. Volgens de filosofie van de Waag Society kan de innovatieve kracht van cliënten en zorgprofessionals namelijk beter benut worden. Met het project MakeHealth verkent zij deze benadering. Zorgtechniek Limburg (ZTL) en het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg & Technologie (EIZT) zijn beide kennis- en netwerkorganisaties. Door middel van een onderzoeks- en innovatieprogramma houden zij zich bezig met het innoveren van het zorgonderwijs. ZTL richt zich hierbij meer op het mbo en EIZT meer op het hbo. Daarnaast begeleiden beide instanties de implementatie van technologie in de zorg. Om deze zorginnovaties te verankeren in de praktijk, bieden zij aan huidige en toekomstige zorgprofessionals scholing en training aan.

Een greep uit de ervaringen

Jurre Ongering (Waag Society /MakeHealth)

  • Iedere (technologische) oplossing begint met een vraag. Alleen door te praten kom je erachter wat die zorgvraag is.

Josine Warnier (Zorgtechniek Limburg)

  • Door zorgtechnologie ontstaan nieuwe beroepen, zoals zorgtechnicus. Deze moet met een zorgprofessional kunnen communiceren en hij moet weten wat een ziektebeeld voor invloed kan hebben op het gebruik van zorgtechnologie.
  • Het gaat niet alleen om dat docenten kennis hebben over (zorg)technologie, zodat ze studenten kunnen informeren en enthousiasmeren. Ze moeten ook weten hoe zij technologie didactisch gaan toepassen in hun lessen.

Sioe Li Liem (Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg & Technologie)

  • Samenwerken in interprofessioneel verband en het kennismaken met de techniek is van belang. Ook om er creatief mee om te gaan.

Meer informatie

Nieuwsgierig geworden naar de projecten van deze leden uit de Kopgroep van het Zorgpact? Het hele artikel kunt u hier lezen.
 

Deze case is een voorbeeld van doel 11 van het Techniekpact: Integrale samenwerking van regionale en sectoralen netwerken bevorderen.

MEER CASES BIJ DOEL 11