Home

Technocentrum Zeeland

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 3

Technocentrum Zeeland is een onafhankelijke intermediaire organisatie die zich richt op het versterken van de banden tussen onderwijs en de technische sector. Dat doet het Technocentrum door activiteiten te initiëren, te coördineren en te ondersteunen die de knelpunten tussen technisch (beroeps)onderwijs en arbeidsmarkt in Zeeland helpen oplossen.

Technocentrum Zeeland is een van technocentra die in 2000 door het ministerie van OCW zijn opgericht om de regionale samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderwijs te verstevigen. Na 2010 hebben de participerende bestuurders in het Technocentrum de bekostiging ervan overgenomen. Zeeland kent veel technische industrie, zoals de havens, chemieconcerns en energiebedrijven en een omvangrijke foodsector. In vergelijking met de rest van Nederland is er in Zeeland een redelijk grote instroom in de techniekopleidingen en kiezen havo- en vwo-scholieren relatief vaak een Natuur en Techniek-profiel. Maar door de bevolkingskrimp dreigt er toch krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt. Het is daarom belangrijk de interesse voor techniek onder leerlingen te stimuleren. 

BEDRIJF + SCHOOL

Een zeer succesvol project dat Technocentrum Zeeland uitvoert, is Bedrijf + School. Bedrijf + School is een database van bijna 400 Zeeuwse en Vlaamse bedrijven in de technische sector. “Hiermee maken we het voor leraren makkelijker om samen met bedrijven activiteiten te organiseren”, vertelt directeur van Technocentrum Zeeland Dick Schipper. “De bedrijven zijn vindbaar via de website www.bedrijfplusschool.eu. Leraren die een bedrijfsbezoek willen organiseren, stageplekken zoeken of iemand willen uitnodigen om een gastles te komen geven, kunnen via deze website rechtstreeks de contactpersoon benaderen met wie ze zaken kunnen doen. Ook kunnen ze via de website de Techniekbus reserveren. Zeeland is een uitgestrekte provincie met veel water. Er is altijd een vervoersprobleem. Met de Techniekbus kunnen groepen leerlingen bedrijfsbezoeken afleggen tegen een kleine vergoeding of kosteloos.” De bus is populair. Jaarlijks worden er 300 bedrijfsbezoeken mee afgelegd. 

TECHNIEKAMBASSADEURS

Een ander succesvol traject is de cursus ‘techniekambassadeur.’ In deze cursus worden opleidingsmanagers of –coördinatoren van bedrijven in vijf bijeenkomsten bijgeschoold in de methodiek en didactiek van andere doelgroepen dan de geijkte mbo-stagiairs. “Soms zijn bedrijven te gericht op stagiairs die meteen kunnen instromen”, zegt Schipper. “Het kweken van interesse bij leerlingen van de basisschool en het voortgezet onderwijs is minstens zo belangrijk. Er zijn meer mogelijkheden dan leerlingen vaak denken. Techniekambassadeurs geven gastlessen op scholen en laten leerlingen op een enthousiasmerende manier kennismaken met de technieksector.” 

GIRLS FUTURE

Ook spant het Technocentrum zich in om meer meisjes te interesseren voor technische beroepen. “Dat doen we met het magazine Girls Future”, zegt Schipper. “We maken het blad samen met de doelgroep. We willen natuurlijk graag weten wat meiden interessant vinden, maar ook wat we vooral niet moeten doen.” Het blad wordt verspreid onder leerlingen en op ouderavonden van alle Zeeuwse scholen voor voortgezet onderwijs. Uit onderzoek van Platform Bèta Techniek blijkt dat de belangstelling onder meiden voor de technische sector toeneemt. “Er zijn veel stimulerende initiatieven, zoals van het landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek VHTO”, zegt Schipper. “Girls Future draagt ook aan die vergrote interesse bij.”

MINIZONNEBOOT

Technocentrum Zeeland ondersteunt ook specifieke projecten. Schipper: “Een van de mooiste projecten voor het basisonderwijs hebben we ontwikkeld samen met Zeeland Port Promotion Council, ZPPC. In de periode maart tot en met mei krijgen de leerlingen een gastles en bedrijfsbezoek en vervolgens gaan ze in de klas aan de slag met een opdracht. Afgelopen jaar was de opdracht: ontwerp een minizonneboot. Tijdens de Open Havendag in Vlissingen hebben we een minizonnebotenrace georganiseerd. Jonge werknemers, stagiairs en leerlingen van het mbo helpen met boten maken. Zo ondersteunen we leerkrachten.”

VOORTZETTING

Met de verschillende trajecten bereikt het Technocentrum Zeeland jaarlijks zo’n 20.000 leerlingen en studenten. Omdat het huidige businessplan afloopt in 2016, is het spannend wat er daarna gaat gebeuren. “Het zou jammer zijn als onze projecten zouden stoppen”, zegt Schipper. “Voor de uitvoering van het Techniekpact is het belangrijk door te dringen in de haarvaten van de regio. Er zijn mensen nodig die elkaar kennen en de juiste partijen bij elkaar weten te brengen. Het Technocentrum vervult deze rol in Zeeland.”

TIP

  • Richt in iedere regio weer een Technocentrum in of zorg voor stevige netwerken waarin zowel bedrijfsleven als onderwijsorganisaties vertegenwoordigd zijn. Op die manier kun je de lijntjes kort houden.

Deze case is een voorbeeld van doel 3 van het Techniekpact: Versterken van publiek-private samenwerkingen in primair en voortgezet onderwijs. 

Dit is één van de praktijkvoorbeelden uit de publicatie Ook Techniekpact – inspiratie uit de regio

  • Landsdeel: Zuidwest
  • Actielijn: Kiezen voor Techniek
  • Projectleider: Dick Schipper, directeur Technocentrum Zeeland
  • Doel: Technocentrum Zeeland wil knelpunten tussen onderwijs en de technieksector in Zeeland helpen oplossen.
  • Projectpartners: Technocentrum Zeeland wordt in stand gehouden door onderwijsinstellingen, overheden en ondernemers gezamenlijk.

MEER CASES BIJ DOEL 3