Home

Technisch werken in de zorg

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 12

Door alle technologische vernieuwingen vereist ieder beroep nieuwe manieren van werken, kennis en vaardigheden. Zo ook in de zorg. Door deze ontwikkelingen, moeten zorgmedewerkers steeds meer apparaten kunnen bedienen en leren werken met nieuwe technieken. Het is dan ook belangrijk dat zij beschikken over de juiste vaardigheden.

In de toekomst van de ouderenzorg zullen steeds meer zorgrobots hun intrede doen: robots die ouderen stimuleren om te bewegen, maar ook onrustige bewoners met dementie gerust weten te stellen. Dit zijn nog maar een paar voorbeelden van de mogelijkheden van Zora. Zorgmedewerkers moeten leren werken met deze nieuwe techniek. Maar hoe krijg je medewerkers zo ver dat ze dit daadwerkelijk (structureel) gaan doen? En wat zijn daarbij belangrijke voorwaarden? Zorgpact sprak met leden van de Kopgroep Wilma Polhoud (De Koperhorst) en Miriam van Kessel (QuaRijn) over hun ervaringen met het implementeren van Zora.

-Wilma Polhoud: “We hebben op een gegeven moment ingevoerd dat elke afdeling Zora een keer in de week zou gaan gebruiken. Hiervoor hebben we ook een rooster opgesteld. Daarbij bieden we de nodige ondersteuning.”

-Miriam van Kessel: “Medewerkers dachten dat cliënten niet op een zorgrobot zaten te wachten en snapten niet waarom er geïnvesteerd was in zo’n duur apparaat. Maar als je eenmaal laat zien wat Zora kan, worden zowel cliënten als medewerkers heel enthousiast.”

MEER INFORMATIE

Nieuwsgierig geworden naar het verhaal van deze leden uit de Kopgroep van het Zorgpact over Zora de zorgrobot? Het hele artikel kunt u hier lezen.

Deze case is een voorbeeld van doel 12 van het Techniekpact: Vakkrachten behouden door te investeren in duurzame inzetbaarheid van technici.

Het belang van permanent leren en ontwikkelen

Het kunnen omgaan met Zora de robot vraagt om andere vaardigheden en leerhouding dan voorheen. Zeker in een wereld waarin technologische ontwikkelingen continu zorgen voor (razendsnelle) veranderingen. Het Zorgpact en het Techniekpact onderstrepen het belang van een leven lang leren en continue aandacht voor het op peil houden van kennis en vaardigheden. Een van de hoofdthema’s waarop het Zorgpact zich richt is dan ook permanent leren en een van de pijlers uit het nationaal akkoord voor menselijk kapitaal van het Techniekpact is permanent ontwikkelen. 

MEER CASES BIJ DOEL 12