Home

Technisch Talent Werkt

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 12

Het project Technisch Talent Werkt in Noord-Holland heeft als doel om werkzoekende technische vakmensen zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen en tegelijk ondernemers te helpen hun vacatures gericht te vervullen. Doordat er veel partijen bij het project betrokken zijn, ontstaan er ruime mogelijkheden tot matchen.

Het project Technisch Talent Werkt in Noord-Holland is opgezet door Servicepunt Techniek Noord-Holland, een samenwerkingsverband van Koninklijke Metaalunie, UNETO-VNI, FME/CWM, Kenteq, SWA, vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen, UWV, opleidingsfondsen OOM, OTIB en A&O in Noord-Holland. Het doel van het project is om werkzoekende technische vakmensen zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. De Vakraad Metaal & Techniek ondersteunt het project financieel. Daarmee kunnen kandidaten extra scholing volgen om vakbekwaam te worden voor de nieuwe functie. 

SECTORDESKUNDIGHEID

“Het tekort aan technisch geschoold personeel is een probleem, maar werkloosheid is dat ook”, zegt Margreet Westerbeek, regiosecretaris van Koninklijke Metaalunie. “Aan de ene kant zijn er de werkgevers, die zeer specifiek opgeleide mensen zoeken, aan de andere kant vinden er vaak reorganisaties plaats waardoor mensen hun baan dreigen te verliezen. Je wilt voorkomen dat mensen met een technische opleiding in de bakken van het UWV terechtkomen.” Het project Technisch Talent Werkt vormt een netwerk waarin veel kennis rond reorganisaties en vacatures samenkomt. Westerbeek: “Er zijn heel veel functies in de technieksector. Het is een brede, complexe sector. Niet iedereen is zomaar overal plaatsbaar. Welk niveau heeft iemand, met welke machines heeft hij of zij ervaring, welke vakdeskundigheid brengt de werknemer mee? Om dat te beoordelen is er sectordeskundigheid nodig. Die sectordeskundigheid is aanwezig binnen het project Technisch Talent Werkt.”

OMSCHOLEN

Het is belangrijk om werknemers van wie de functie op de tocht staat, indien nodig, snel te kunnen omscholen naar ander werk. “Er zijn bijvoorbeeld veel CNC-verspaners nodig”, zegt Westerbeek. “Mensen met die specifieke deskundigheid zijn er niet veel. Maar soms zijn mensen uit de metaal of de elektrotechniek om te scholen tot CNC-verspaner. Het gaat erom dat we gebruik maken van alle scholing en ervaring die iemand heeft.” Een groot probleem is volgens Westerbeek het tekort aan technici van mbo niveau 3 en 4. “Werkgevers zoeken een duizendpoot die breed inzetbaar is, communicatief sterk, goed zelfstandig kan werken én gespecialiseerd is in heel specifieke technieken of machines.” 

GEMEENTEN

Ook de Noord-Hollandse gemeenten zijn betrokken bij het project en financieren een deel van de organisatie ervan. Zeventien van deze gemeenten maken deel uit van de netwerkorganisatie Regionaal Platform Arbeidmarktbeleid NoordHolland-Noord. “Deze mensen zijn geïnteresseerd in hoe wij samenwerken, hoe wij de betrokkenheid van werkgevers en werknemers organiseren. De gemeenten hebben nu ook nieuwe taken gekregen. Het is belangrijk een goed werkende arbeidsmarkt te hebben, zodat mensen niet in een uitkering vervallen. Ik merk dat ze ons ook steeds beter weten te vinden als het gaat om het beoordelen van re-integratieprojecten. Niet alle projectvoorstellen zijn even kansrijk. Dat is niet alleen weggegooid geld, het is ook voor de werkloze een domper als de scholing toch niet blijkt aan te sluiten op de arbeidsmarkt.” Op provinciaal niveau is het de TechniekRaad die een belangrijke rol speelt in Noord-Holland. “Voormalig gedeputeerde Jan van Run heeft zich echt sterk gemaakt voor de techniekopleidingen van vmbo- tot en met hbo-niveau. Er wordt weer geïnvesteerd in technisch onderwijs en techniek krijgt, mede door het Techniekpact, weer meer aandacht. Daardoor hebben de technische opleidingen hun instroom weten te vergroten.”

VERTROUWEN

Het project Technisch Talent Werkt is zeer succesvol. Niet alleen wordt de doelstelling – 150 mensen naar een baan helpen – ruimschoots gehaald voor het einde van de projectperiode in december 2015, ook is er een stevige infrastructuur neergezet. “Het duurt even voor het vertrouwen er is. Mensen moeten elkaar leren vinden. Nu de mensen elkaar kennen en weten wat ze aan elkaar hebben, kunnen we nog meer bereiken. Voorwaarde is dan wel dat we de coördinator vanuit de sectororganisaties kunnen behouden. Het is echt cruciaal om met iemand te werken die zo sectorspecifiek op de hoogte is. Het Servicepunt vanuit het UWV is belangrijk, maar de sector is zelf ook verantwoordelijk.” 

TIP

  • Richt in iedere regio een Servicepunt Techniek op. Met zo’n Servicepunt kun je gericht mensen behouden voor de technieksector en - eventueel via scholing – van baan naar baan leiden.

Deze case is een voorbeeld van doel 12 van het Techniekpact: Vakkrachten behouden door te investeren in duurzame inzetbaarheid van technici.

Dit is één van de praktijkvoorbeelden uit de publicatie Ook Techniekpact – inspiratie uit de regio

  • Landsdeel: Noordwest
  • Actielijn: Werken in de techniek
  • Voorzitter stuurgroep Servicepunt Techniek: Margreet Westerbeek
  • Doel: werkzoekende technische vakmensen zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen en tegelijk ondernemers te helpen hun vacatures gericht te vervullen. 
  • Projectpartners: werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV en opleidingsfondsen

MEER CASES BIJ DOEL 12