Home

Techniek op Zuid

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 2

In Rotterdam liggen mooie loopbaanmogelijkheden in de techniek en in de haven. Dat betekent dat leerkrachten aandacht moeten geven aan techniek en aan de beroepsbeelden die daarbij horen, ook en juist in de kansarme wijken. Met het project Techniek op Zuid schoolt de pabo van de Hogeschool Rotterdam basisschoolleerkrachten in het geven van interessant techniekonderwijs.

Rotterdam Zuid is een migrantenwijk. Veel gezinnen wonen er maar kort en scholen staan voor veel uitdagingen. Leerlingen naar een kansrijk beroep laten uitstromen is daarom een van de doelen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), een investeringsprogramma waarin Rijk, gemeente en onderwijs samenwerken om de problemen het hoofd te bieden. In de werkgroep Loopbaanoriëntatie van NPRZ ontwikkelen scholen samen een aanpak om de loopbaanoriëntatie op Zuid te verbeteren. Een van die aanpakken is ‘Techniek op Zuid’. Dit programma krijgt een extra stimulans door Techniekpact 2020.

ZITTENDE LEERKRACHTEN

Techniek op Zuid is een programma waarbij leraren van basisscholen een jaar lang worden bijgeschoold in techniekonderwijs en loopbaanoriëntatie (LOB). “De techniek is een kansrijke sector. Daarom is het belangrijk dat je bij jonge kinderen al interesse kweekt voor technische beroepen. Maar leraren hebben er niet altijd affiniteit mee en missen ook vaak de kennis. Daarom hebben we een programma ontwikkeld waarbij zittende leerkrachten worden geschoold in techniek”, vertelt Tamara van Heel, docent Natuur en Techniek (IVL-Pabo)en Programmaleider LOB-Techniek op Zuid. In eerdere projecten om techniek op de basisschool te bevorderen, viel op dat de scholen in Rotterdam Zuid daarin afwezig zijn. “Ook scholen met een moeilijke leerlingpopulatie moeten de kans krijgen te participeren in dit soort innovatieve trajecten. Daarom ben ik blij met de stimulans die uitgaat van Techniekpact.”

VIER BASISSCHOLEN

In Techniek op Zuid participeren de volledige teams van vier basisscholen. Het is belangrijk dat alle leerkrachten meedoen en ook een enthousiaste directeur is een belangrijke succesfactor. “Het doel is leerkrachten bekend te maken met de beroepsbeelden in de sector en ze goede ervaringen te laten opdoen. We organiseren excursies en bedrijfsbezoeken en geven ze handvatten voor het inrichten van techniekles. Ook gesprekken met ouders over loopbaanoriëntatie komt aan bod. Het is geen kant-en-klare scholing, we kijken gericht wat er per school nodig is. Een techniekcoördinator is bijvoorbeeld belangrijk, voor de keuzes van leermiddelen, het beheer van het materiaal en het onderhouden van het curriculum. Daarnaast moeten alle groepsleerkrachten in ieder geval het basiscurriculum techniek beheersen. Anders kun je techniekonderwijs niet goed inbedden in de school en kun je als leerkracht er niet goed over praten met ouders. Dat hebben we wel geleerd uit vorige projecten.”

OUTILLEREN

Meestal is er op de scholen geen technieklokaal, zelfs geen handvaardigheidslokaal. Het risico is dan dat techniekles een knutseluurtje wordt. De pabo heeft daarom contact gezocht met studenten van de opleiding Industrieel Ontwerpen. Deze studenten ontwikkelen nu een ‘mobiel technieklokaal’. Daarnaast zijn er meer oplossingen. Van Heel: “Er zijn ook contacten met vmbo-scholen waar basisschoolleerlingen in buitenschoolse programma’s in de technieklokalen kunnen werken. Maar je moet het goed blijven integreren in het basisschoolprogramma.” Ook kunnen basisscholen onderling samenwerken, bijvoorbeeld met een centrale inkoop van materiaal. Van Heel: “Dat is een van de onderwerpen waar het besturennetwerk zich over gaat buigen. We moeten scholen goed outilleren.”

ATTITUDE

Een zichtbaar effect is dat leerkrachten die met het programma meedoen, meer zelfvertrouwen hebben gekregen. “De leerkrachten op de basisschool Ibn-i-Sina hebben een geïntegreerde themaweek over Rotterdam georganiseerd, compleet met excursies en tentoonstellingen. In die week is ook veel aandacht besteed aan techniekonderwerpen. Van te voren zagen de leerkrachten ertegenop, maar leerlingen waren zo enthousiast en het ging zo goed, dat ze zelfbewuster zijn geworden. Het is belangrijk dat ze durven, dat de attitude van de leerkracht verandert.”

TIPS

  • Ga naar bedrijven toe. Als leerkrachten in de praktijk zien wat techniek inhoudt, kunnen ze het beroepsbeeld beter overbrengen op hun leerlingen.
  • Samenwerken met basisscholen biedt pabo’s inzicht in waar de scholen in de praktijk tegenaan lopen, en waar je studenten tegenaan lopen als ze stage lopen op die scholen.

Deze case is een voorbeeld van doel 2 van het Techniekpact: Leerkrachten beter toerusten op het aanbieden van W&T.

Dit is één van de praktijkvoorbeelden uit de publicatie Ook Techniekpact – inspiratie uit de regio

  • Landsdeel: Zuidwest
  • Actielijn: Kiezen voor Techniek
  • Projectleider: Tamara van Heel, docent Natuur en Techniek (IVL-Pabo)en Programmaleider LOB- Techniek op Zuid
  • Doel project: Basisschoolleerkrachten toerusten om basaal techniekonderwijs te kunnen geven en ze laten kennismaken met beroepsbeelden in de technieksector.
  • Projectpartners: binnen de Hogeschool Rotterdam: opleiding Industrieel Vormgeven, ICT, lerarenopleidingen voorgezet onderwijs, lector ouderparticipatie; lokaal: educatieve instellingen, zoals het Maritiem museum en Educatief Informatiecentrum Mainport Rotterdam; Roffab en Stadslab; regionaal: Technetkring Noord, andere lerarenopleidingen, Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland.

MEER CASES BIJ DOEL 2