Home

Regionaal Sectorplan Maritieme Techniek

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 12

In de regio Rotterdam, Drechtsteden en Gorinchem werken de overheid, onderwijsinstellingen en bedrijven samen om de instroom in de technische sector te bevorderen. Met het Sectorplan Maritieme Techniek krijgen de initiatieven die zij ontwikkelen een extra impuls. Zo wordt met de bedrijfsvakschool nieuwe stijl een manier gevonden om maritieme technici op te leiden en te behouden voor de sector.

Maritieme technologie is een van de sectoren die behoren tot de Topsector Water. Het Sectorplan Maritieme Techniek sluit hierbij aan. Nederland heeft een sterke positie in de waterbouw, de scheepvaart en de offshore. De hoofddoelstelling van het Sectorplan Maritieme Techniek is om op korte termijn 100 extra leerwerktrajecten te realiseren. Daarmee wordt de jeugdwerkloosheid tegengegaan en, door het leveren van maatwerk, duurzame inzetbaarheid van technici bevorderd. Het plan heeft twee richtinggevende doelen: het ontwikkelen van praktijkgerichte leerwerkconcepten en het geven van voorlichting over de maritieme sector en over deze leerwerktrajecten. De uitvoerder van het Sectorplan Maritieme Techniek is Metalent, een initiatief van Deltametaal. Deltametaal is een vereniging van regionale bedrijven, vakbonden en overheden. 

INSTROOM

“In de regio Drechtsteden en Rijnmond zijn er veel jongeren die interesse hebben in de maritieme sector, vooral jongeren die uit gaan stromen op mbo 2-niveau”, zegt Marco de Korte, directeur van Deltametaal. “Deze groep willen we daadwerkelijk aan de slag krijgen en houden. Daarnaast zien we dat de techniek gecompliceerder wordt. Er zijn mensen nodig met een hoger niveau, mbo 3/4 of hbo. Wanneer mensen in het buitenland aan het werk zijn op een schip of een boorplatform, moeten ze zelfstandig tekeningen kunnen lezen en storingen kunnen opsporen. Daarom willen we nieuwe toestroom vanuit de kader- en theoretische leerwegen van het vmbo en het havo. De BOL, de beroepsopleidende leerwegen waarin ze nu instromen, is meestal de weg naar een kantoorbaan. Met ons nieuwe didactische concept van de bedrijfsvakschool brengen wij ze op hetzelfde niveau, maar dan met meer praktische vaardigheden.”

BEDRIJFSVAKSCHOOL

De bedrijfsvakschool biedt leerwerkbanen aan en duale mbo- en hbo-trajecten. Leerlingen werken drie dagen in de week bij een bedrijf en volgen twee dagen in de week de opleiding op een van de bedrijfsvakscholen. “Die twee dagen worden ingevuld door de ROC’s en door grote bedrijven die participeren in dit concept. Hier worden specifieke vaardigheden aangeleerd of mensen bijgeschoold. Dit gaat op maat: vmbo’ers die bijvoorbeeld de economische richting hebben gevolgd, leren hier versneld metaalvaardigheden. Of als een bedrijf met een specifiek draai-freesproces werkt, dan geven de docenten van de ROC’s daarin les.” Niet alleen mbo- en hbostudenten, maar ook mensen die werkloos zijn geworden wegens reorganisatie, worden hier omgeschoold. Het bedrijfsschoolconcept is succesvol. “In september 2014 stroomden veertig extra jongeren in. De scholingspool Metalent groeide daarmee naar 120. Daarnaast hebben we twaalf werklozen weer aan de slag geholpen. Deze zijn onder meer afkomstig uit andere bedrijven in onze sector, die hebben moeten reorganiseren.” 

WERKGELEGENHEID

Het Sectorplan Maritieme Techniek wordt gefinancierd door de bedrijven uit de regio, opleidingsfondsen en de Rijksoverheid gezamenlijk. “Voor de bedrijven in de regio is het Sectorplan interessant, omdat er veel werkgelegenheid is in deze sector. Het plan biedt een oplossing voor de vervangingsvraag. Het zijn niet alleen grote bedrijven als IHC Merwede, Hollandia, Heerema en Damen die investeren. Ook kleine bedrijven sluiten zich aan. Op dit moment zijn er 120 jongeren aan het werk in veertig à vijftig bedrijven.” Een van de doelen is om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Daarom participeren ook de regionale overheden in het plan. “Zo hebben we met de sociale dienst in Schiedam, het Werkgeversservicepunt Rijnmond, Baanbrekend Drechtsteden en de Regionale Sociale Dienst Alblasserwaard/Vijfheerenland projecten opgestart om kandidaten uit de bijstand en uit de werklozenbestanden naar onze sector toe te leiden.” 

SCHOLINGSACTIVITEITEN

De band met het onderwijs is een belangrijke succesfactor. “Metalent werkt samen met alle ROC’s in de regio’s Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, en met 25 scholen voor voortgezet onderwijs”, zegt De Korte. “We geven voorlichting en bieden docenten de mogelijkheid om via docentstages, gastlessen en -colleges, bedrijfsbezoeken en bedrijvenkringen hun kennis te verdiepen.” De investering via het Sectorplan is een flinke stimulans voor het versterken van de scholingsactiviteiten van Metalent. “We willen qua niveau uitbreiden, maar ook inhoudelijk. Eerst werkten we alleen voor de metaalsector, daar is nu ook elektrotechniek en mechatronica bijgekomen. Daarnaast zoeken we meer bedrijven waarbinnen we scholing kunnen organiseren.”

TIP

  • Zorg voor draagvlak bij de bedrijven in de regio. Bedrijven zoek specifieke technici, en daar vloeien opleidingsvragen uit voort. Onderwijsinstellingen moeten met die vragen aan de slag, bijvoorbeeld in de vorm van bedrijfsvakscholen. 

Deze case is een voorbeeld van doel 12 van het Techniekpact: Vakkrachten behouden door te investeren in duurzame inzetbaarheid van technici.

Dit is één van de praktijkvoorbeelden uit de publicatie Ook Techniekpact – inspiratie uit de regio

  • Landsdeel: Zuidwest
  • Actielijn: Werken in de Techniek
  • Projectleider: Marco de Korte, directeur van Deltametaal
  • Doel: Jongeren scholen en begeleiden door het ontwikkelen van praktijkgerichte werkconcepten en voorlichting geven over deze trajecten en over de maritieme sector.
  • Projectpartners: Bedrijven, werkgevers- en werknemersorganisaties in de regio Rijnmond en de Drechtsteden, landelijke en regionale overheden, ROC’s en scholen voor voortgezet onderwijs in de Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond.

MEER CASES BIJ DOEL 12