Home

Bruggen bouwen tussen primair onderwijs en VMBO

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 1

Hoe laat je basisschoolleerlingen op een leuke én zinvolle manier kennismaken met techniek én het voortgezet onderwijs? Met die vraag stapten projectcoördinatoren Auke van der Laan en Anke de Jong van het Vakcollege Sevenwolden in Heerenveen in januari 2015 naar Anke Postma, projectleider van Bètapunt Noord. Nu, een half jaar later is er een samenwerking tot stand gekomen tussen primair en voortgezet onderwijs die op verschillende manieren vorm krijgt.
 
Leerlingen van Sevenwolden assisteren bijvoorbeeld bij technieklessen die worden gegeven op basisscholen en er is een lunch georganiseerd voor techniekcoordinatoren van OG Primus en Meilân, waarna zij een rondleiding kregen van de leerlingen van Sevenwolden. Op 2 en 3 november jl. waren leerlingen uit groep acht van zes Friese basisscholen te gast op het Vakcollege Sevenwolden voor een project over ondernemen.  
 
De grote school
Auke van der Laan vertelt: ‘Wij zien dat het gat tussen het primair en voortgezet onderwijs heel groot is. Basisschoolleerlingen kijken naar het voortgezet onderwijs als ‘de grote school’. Ze hebben geen idee wat je er kunt leren en wat je er kunt doen. Wij hebben hier op school prachtig ingerichte lokalen met bijvoorbeeld keukens of ziekenhuisbedden, er is zelfs een garage met auto’s! Maar de kinderen weten het niet. Dat is toch zonde?

Structurele samenwerking tussen po en vmbo
Naar aanleiding van het project Joure Ambachtstad, waar een eerste samenwerking tussen po en vo gestalte kreeg, ontstond het idee om de samenwerking verder uit te breiden en structureler vorm te geven. Via Anke Postma werden de contacten met het basisonderwijs gelegd. Een werkgroep werd opgezet en al snel lag er een ambitieus plan op tafel: Het Vakcollege Sevenwolden organiseert samen met de basisscholen per jaar vier projecten rondom verschillende techniekthema’s waarbij de leerlingen van de basisscholen begeleid worden door de leerlingen van het Vakcollege Sevenwolden en ook les krijgen van vakdocenten. Afhankelijk van het thema vinden de lessen plaats op het vakcollege of op locatie.

Beeldvorming bijstellen
‘Met dit project willen we kinderen laten zien hoe leuk techniek is, wat er allemaal mogelijk is en hoe breed het veld van banen in de technische sector eigenlijk is’, zegt Van der Laan. ‘Leerlingen lopen weg voor technische beroepen want ze denken dat ze er vieze handen van krijgen, maar dat is allang niet meer zo. We hopen dat we via dit project de beeldvorming bij de kinderen kunnen bijstellen. Op het vakcollege kunnen ze zelf aan de slag, zelf doen en zelf ervaren. Het is een hele praktische vorm van leren. Veel kinderen vinden het heerlijk.’
 
Echt winkeltje spelen
Gisteren ontving het vakcollege al drie schoolklassen, vandaag zijn het er vier. 'In totaal hebben we dus zeven groepen acht van zes verschillende basisscholen te gast in het kader van een project over ondernemen', vertelt Van der Laan.

'Onder begeleiding en toeziend oog van vakdocenten en leerlingen van Sevenwolden, maken de kinderen sandwiches, speculaaskoeken, wraps, appelflappen, scones, chocoladelolly’s en chocolade-uiltjes. Niet om zelf op te eten maar om later vanmiddag te verkopen op school. Net als in een echte winkel moeten zij daarbij rekening houden met inkoop- en verkoopprijzen. Sommige scholen organiseren trouwens een high tea met de producten die de kinderen hier maken.' Ondernemer ben je niet zo maar en daarom kregen de leerlingen van de deelnemende scholen in de week voorafgaand aan hun bezoek aan Sevenwolden een economieles van economiedocent Aryan Westera over ondernemen. De kinderen leerden over het verschil tussen inkoop en verkoop, wat winst maken is en wat je met die winst kunt doen. Sommige scholen geven de winst aan een goed doel, andere scholen gebruiken de winst om bijvoorbeeld boeken voor de bibliotheek te kopen. Een van de leerlingen: 'De school zelf is ook een goed doel'.
 
Nieuwe projecten
‘We zijn heel blij dat we erin zijn geslaagd om zo snel een start te maken met het uitbreiden van de samenwerking’, vertelt Van der Laan. ‘In deze eerste ronde over ondernemen zit het techniekaspect vooral in het maken van producten die je kunt eten, maar het is de bedoeling om in de volgende rondes ook andere aspecten van techniek naar voren te halen. Zo lijkt het ons fantastisch om met de leerlingen letterlijk een brug te bouwen, naar aanleiding van een nieuw verkeersplein dat hier wordt aangelegd. Wij hebben prachtige technieklokalen waar kinderen van alles kunnen maken, dus ook daar willen we nog wat mee doen. En fietsen, dat is een onderwerp dat dicht bij kinderen staat (iedereen heeft immers een fiets) maar het is ook een onderwerp dat barst van de techniek en nieuwe ontwikkelingen. Wat het volgende project wordt weten we nog niet precies, maar vast staat dat we voorlopig nog wel even vooruit kunnen!’
 

Deze case is een voorbeeld van doel 1 van het Techniekpact: Alle basisscholen bieden hun leerlingen structureel wetenschap & technologie aan in 2020, met een prominente plek voor digitale vaardigheden.  

MEER CASES BIJ DOEL 1