Home

Project STEM II op Kindante po

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 1

In het project STEM-II werken 37 scholen van zes verschillende schoolbesturen samen aan het ontwikkelen van wetenschaps- en technologieonderwijs. Het doel daarvan is de nieuwsgierigheid van kinderen te behouden en te stimuleren. Daarnaast wil het project bereiken dat leerkrachten hun onderwijs zo vorm gaan geven, dat leerlingen een onderzoekende en ontwerpende houding ontwikkelen.

In 2013 namen vijftien scholen van Kindante – een schoolbestuur van 45 scholen in de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Maasgouw, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein – deel aan STEM I, een pilot voor wetenschaps- en technologie-onderwijs. STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Math. Het experiment beviel en zo is besloten om het programma verder uit te rollen en daarbij ook andere schoolbesturen te betrekken. Aan STEM II nemen de besturen Mosa Lira, Innovo, Kom Leren, Triade, Adelante en Kindante deel.

SCHOLINGSVRAAG

“Het belangrijkste doel is dat we kinderen leren deel te nemen aan een samenleving vol onzekerheden”, zegt Yvon Prince, bestuursvoorzitter van Kindante. “We weten niet hoe de wereld er in de toekomst uitziet en welke kennis en vaardigheden mensen dan nodig hebben. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en onbevangen. Die onbevangenheid moeten ze behouden.” Het project krijgt vorm in vier fases. In de eerste fase, die dit schooljaar plaatsvindt, wordt het invullen van wetenschaps- en technologieles ‘voorgedaan’ door externe lesaanbieders. Leerkrachten krijgen hulp om zelf ook deze lessen te geven. In de tweede fase gaan leraren zich professionaliseren. Prince: “Het eigenaarschap moet bij leerkrachten liggen. We verwachten dat leraren een scholingsvraag ontwikkelen. Het is de bedoeling dat wetenschaps- en technologie-onderwijs wordt geïntegreerd in het onderwijsaanbod. Met De Nieuwste Pabo ontwikkelen we een professionaliseringsprogramma dat recht doet aan de scholingsvraag van de leerkrachten.”

DRONES

Een voorbeeld van een les ‘wetenschap en technologie’ geeft André Nijboer, coördinator Wetenschap, Technologie & Samenleving van Stichting Kindante in groep 3. Na een uitleg van wat bovenaanzicht, zij-aanzicht, enzovoorts betekent, en oefeningen met die begrippen, laat hij met Google Earth kinderen naar hun eigen straat kijken. “Dat hadden ze nog nooit gezien, dat was geweldig”, zegt Nijboer. Daarna laat hij een drone opstijgen. “Die drone maakt filmpjes en foto’s van boven. Op het smartboard hebben we die bekeken. Het lesdoel: leren dat er verschillende standpunten zijn van waaruit je iets kunt waarnemen, is ruimschoots gehaald en tegelijk is hun woordenschat uitgebreid.”

ONDERWIJSVERNIEUWING

Uiteindelijk leidt het project STEM II tot onderwijsvernieuwing. Prince: “We willen dat de leerkracht minder afhankelijk wordt van methodes en concepten en anders leert kijken naar kinderen. Het eigenaarschap van het onderwijsleerproces komt bij het kind te liggen. Kinderen gaan zelf ontdekken, op zoek naar informatie, samenwerken met anderen. De leerkracht ondersteunt de kinderen daarbij en geeft er ook richting aan.” Naast de bijdrage aan onderwijsvernieuwing ziet Prince ook voordelen voor de regio. “We willen kinderen binden aan de regio. Deze kinderen hebben straks een completer beeld van de beroepsmogelijkheden. Ook hoogwaardige technologie hoort daarbij. Bovendien leveren we toekomstige werknemers af die kritisch en oplossingsgericht zijn en in staat om zichzelf nieuwe vaardigheden aan te leren.”

SCHOLENNETWERK

In het scholennetwerk WTE van regio Zuid (Limburg en Noord-Brabant) vertegenwoordigt Kindante Zuid Limburg. “Het scholennetwerk is belangrijk, omdat we hier ervaringen en kennis kunnen delen”, zegt Prince. “Het geeft een impuls in de regio’s, mede door de financiële middelen van het ministerie van OCW. We laten graag met ons meedenken en denken ook graag mee met anderen. Iedere regio ontwikkelt weer een ander concept en dat is goed, er zijn straks meerdere concepten nodig.”

TECHFINDER

Een van de manieren waarop leraren in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs zich kunnen laten inspireren, is via het vorig jaar gelanceerde Techfinder. Techfinder is een website waarop bedrijven en andere aanbieders van excursies, lesbrieven, films en evenementen per provincie gerangschikt staan. De leraar die een lesprogramma voorbereidt, heeft na drie muisklikken een overzicht van de beschikbare mogelijkheden. Peter Cox, projectleider van Techfinder: “Er staan nu 680 producten op. Vroeger moest de leraar zich oriënteren met folders of door verschillende websites te bezoeken. Nu hoeft hij alleen maar in te vullen voor welke groep hij iets zoekt en wat het thema moet zijn, en er verschijnt een aanbod.”

TIPS

  • Als bestuur moet je de randvoorwaarden scheppen. Zorg voor zo min mogelijk bestuurlijk gedoe. De mensen moeten het zelf ontdekken, zelf oppakken. Stimuleer ze daarin. Kinderen zijn daarvoor goede ambassadeurs, die zijn vaak enorm enthousiast over W&T-onderwijs.

Deze case is een voorbeeld van doel 1 van het Techniekpact: Basisscholen bieden in 2020 structureel W&T aan.

Dit is één van de praktijkvoorbeelden uit de publicatie Ook Techniekpact – inspiratie uit de regio

MEER CASES BIJ DOEL 1