Home

Project Offshore

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 12

Kabelbedrijf Visser & Smit Hanab leidt samen met het Drenthe College twintig offshore kabelmonteurs op. Zo worden ze omgeschoold naar duurzaam werk.

Het is een van de projecten die de provincie Drenthe samen met ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen, gemeenten en UWV in Drenthe en Noord-Nederland uitvoert. Met als doel een arbeidsmarkt met voldoende aanbod van goed geschoold personeel en banen die aansluiten bij opleiding en competenties.

“Ik werkte in de horeca […] De energietransitie is onomkeerbaar, vandaar dat ik hiervoor heb gekozen; voor een toekomstzekere baan. En de regelmaat.”

Deze case is een voorbeeld van doel 12 van het Techniekpact: Vakkrachten behouden door te investeren in duurzame inzetbaarheid van technici.

MEER CASES BIJ DOEL 12