Home

Project 'Meiden in Techniek'

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 9

Het Stanislascollege in Delft vindt dat techniek en technologie ook voor vrouwelijke leerlingen aantrekkelijk moet zijn. Daarom is er voor de meiden een nieuw onderwijsprogramma ontworpen. Het project Meiden in Techniek is tegelijk bedoeld om het techniekonderwijs eigentijdser en daarmee aantrekkelijker te maken voor alle leerlingen. 

In het voorjaar van 2012 kozen vijf meiden voor de technische richting van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van de vmbo-afdeling van het Stanislascollege in Delft. Om te voorkomen dat zij snel weer zouden afhaken, zorgde het Stanislascollege samen met Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek VHTO en ontwerpbureau Karrenbeld Design voor een gericht aanbod. Zo wordt het met financiële ondersteuning van de gemeente mogelijk om deze groep deels bij het Science Centre van de Technische Universiteit op te leiden. Daarnaast organiseert de school workshops ‘gender en didactiek’ voor docenten, om hen te helpen het onderwijs beter af te stemmen op meiden. 

VROUWELIJKE TECHNICI

Het Stanislascollege besteedt veel aandacht aan de keuze voor techniek van meiden. Directeur van het vmbo Henrique Dekkers: “Jaarlijks brengen wij meisjes in contact met vrouwelijke technici. Daarnaast participeren wij in de vmbo-mbo brug. Daarbij nemen vmbo-meisjes een kijkje bij diverse technische opleidingen en bedrijven, zoals ontwerpbureaus, ziekenhuizen en grafische opleidingen. Ook wordt bij de voorlichting Mechatronica/besturingstechniek en programmeren en coderen nadrukkelijk op meiden gemikt, onder meer door een link te leggen met zorg en e-health.”

HEFBOOM

Dekkers gebruikt het project Meiden in Techniek (MiT) als hefboom om het techniekonderwijs eigentijdser te maken. “Delft is een techniekstad. Maar maakindustrie is er niet veel, de meeste bedrijven hebben technici nodig die kunnen ontwerpen, oplossingen bedenken. Daarop moeten we als onderwijs inspelen en daarin moeten we ook samenwerking zoeken met het bedrijfsleven.” Zo werkt het Stanislascollege samen met onder meer gebouwenbeheerder Priva en de fabrikant van verpakkings- en sorteermachines voor groente, fruit en bloemen Aweta. Dekkers: “Door de samenwerking met Aweta kunnen wij de meiden een blik achter de schermen in het bedrijf geven zodat zij inzicht krijgen in de mogelijkheden die er zijn in een technisch bedrijf. Ook ontdekken ze daar voor welke uitdagingen bedrijven komen te staan en hoe die opgelost worden.”

DESIGN-BUREAU

De meeste techniekdocenten zijn nog traditioneel opgeleid en niet gewend aan didactische concepten die uitgaan van de creativiteit van de leerling. Daarom heeft Dekkers voor het project Meiden in Techniek een docent aangesteld die een eigen design-bureau heeft. Hij stimuleert leerlingen zelf een ontwerp te verzinnen en gebruikt daarbij high tech-apparaten. De zittende docenten van het Stanislascollege hebben inmiddels workshops gevolgd bij deze docent en er vindt vakkenintegratie plaats tussen natuur-, schei- en wiskunde en techniek. Dekkers: “De meiden bij MiT maken bijvoorbeeld verlichtingsornamenten met een lasersnijmachine. Daarnaast volgen ze ‘traditioneel’ onderwijs waarin ze onder meer werkplaatsvaardigheden leren, want ze moeten straks wel examen doen in Techniek Breed.”

TECHNISCHE KEUZEDELEN

Met de invoering van de vernieuwde beroepsprogramma’s kiest het Stanislascollege ervoor om Dienstverlening en Producten (D&P) aan te bieden als profiel met daarnaast keuzedelen Techniek. “Dat geeft de meeste ruimte aan de leerlingen om keuzes te maken en ervaringen op te doen in het kader van loopbaanoriëntatie en komt het meest tegemoet aan mijn opvatting van goed techniekonderwijs. Ook aan de voorbereidende functie van het vmbo wordt zo recht gedaan”, zegt Dekkers. “Met deze aanpak houden we het breed en gaan we creatief om met Techniek. De harde techniek, zoals bouw en elektra, stop je dan in de keuzedelen. Ik ben tevreden als er van de 300 leerlingen in de bovenbouw 30 tot 50 meisjes-leerlingen naast het profiel D&P technische keuzedelen kiezen.”

HIGHTECHCENTREDELFT

De opleidingslocatie gaat komend schooljaar verhuizen van Het Science Centre van de TU naar het HighTechCentreDelft. HighTechCentreDelft (HTCD) is een ‘samenwerkverband’ van onderwijs, overheden en bedrijfsleven en heeft als doel techniek te bevorderen. Daarmee sluit het HTCD aan bij De Techniekagenda Haaglanden 2013-2015. Deze Techniekagenda wordt onder meer uitgewerkt in de online community voor professionals uit het onderwijs, bedrijfsleven en overheid in de Haaglanden ‘Geslaagd in het vak 2.0’. Een van de actielijnen hiervan is het opzetten van doorlopende leerroutes vmbo-mbo 2/3. In het HTCD werkt het Stanislascollege samen met onder meer ROC Mondriaan, de Haagse Hogeschool en verschillende bedrijven in Delft. 

TIP

  • Besteed niet teveel tijd aan voorbereiding. Speel in op het moment, anders mis je het geschikte ogenblik. Wij zijn begonnen zonder curriculum, maar we waren wel enthousiast, bezield en geïnspireerd. Problemen los je op als ze zich voordoen.

Deze case is een voorbeeld van doel 9 van het Techniekpact: Scholen en bedrijven stemmen regionaal onderwijsaanbod en stage- en leerwerkplekken af. 

Dit is één van de praktijkvoorbeelden uit de publicatie Ook Techniekpact – inspiratie uit de regio

  • Landsdeel: Zuidwest
  • Actielijn: Leren in de Techniek
  • Projectleider: Henrique Dekkers
  • Doel: Het project Meiden in Techniek Delft stimuleert meisjes in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo een keuze te maken voor de technische sector. Het project biedt hiervoor een integrale aanpak waarbij ook onderwijsvernieuwing een belangrijke element is.
  • Projectpartners: Gemeente Delft, TU Delft, VHTO, Technology & Fun / Karrenbeld Design

MEER CASES BIJ DOEL 9