Home

ICT in de wolken: vmbo-, havo- en vwo-leerlingen werken aan projecten in opdracht van bedrijven en instellingen

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 4

De Almeerse scholen Stad College en Helen Parkhurst organiseren voor talentvolle ict-leerlingen het project ICT in de Wolken. Hierin werken leerlingen van het vmbo, havo en vwo aan projecten in opdracht van bedrijven en instellingen. 

Iedere school voor voortgezet onderwijs kent ‘whizzkids’, leerlingen die gefascineerd zijn door de wereld van ict. Niet altijd komt het reguliere onderwijsaanbod voldoende tegemoet aan de behoefte die deze leerlingen hebben aan uitdaging op hun eigen niveau. En dat is jammer, want deze talentvolle leerlingen kunnen prima doorstromen in de informatica-opleidingen van het mbo of hbo. Om deze leerlingen wel een uitdagende leeromgeving te bieden, is het project ICT in de Wolken – met een knipoog naar the Cloud - opgericht.

LEVENSECHTE OPDRACHTEN

Het project is in 2012 gestart in Amsterdam en in 2013 uitgebreid naar Almere. De scholen Stad College (vmbo) en Helen Parkhurst (havo/vwo) voeren het project uit. Stad College kent een ICT-route, Helen Parkhurst biedt het vak Informatica aan. De twee lesuren per week die zijn bestemd voor de ICT-route respectievelijk Informatica worden voor aan het project deelnemende leerlingen ingevuld met ICT in de Wolken. Per jaar worden er drie of vier projecten uitgevoerd. Tijdens de projecturen werken leerlingen aan levensechte opdrachten, afkomstig van bedrijven en instellingen buiten de school. Dat laatste is belangrijk. Hogenbirk: “Een echte opdracht van een bedrijf is veel motiverender dan schoolse opdrachten. Het maakt het leren relevanter. Een deel van de opdrachten voeren ze ook buiten de school uit. Drie of vier keer per projectperiode gaan de leerlingen naar het bedrijf dat de opdracht heeft gegeven. Het wordt daarmee serieus, ze zien dan hoe de dynamiek in zo’n bedrijf is. Daarnaast heeft het als voordeel dat ze apparatuur kunnen gebruiken die op onze scholen niet voorhanden is, zoals een 3D-printer.” 

GEMEENTEN EN BEDRIJVEN

De gemeenten Amsterdam en Almere subsidiëren het project. Metropool Regio Amsterdam heeft de ambitie om één van de topregio’s te worden in de digitale wereld. Het beleid van de gemeenten is er dan ook op gericht ict-talent de kans te geven zich te ontwikkelen en te ontplooien. “Techniekpact 2020 heeft ook invloed op deze beleidslijn”, zegt Hogenbirk. “Subsidie is nodig om een project als dit van de grond te krijgen.” Ook medewerking van het bedrijfsleven is een belangrijke succesfactor. “Grote bedrijven zoals IBM zien de noodzaak en hebben mogelijkheden om leerlingen te begeleiden. Kleinere bedrijven zijn lastiger over de streep te trekken. Door te vertellen over de successen en ze te wijzen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, krijgen we sommige bedrijven wel zover. Het is ook voor hen belangrijk, het is moeilijk om aan goede technici te komen. Over vier jaar zijn deze leerlingen beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Dan helpt het als ze je bedrijf al kennen. Wij werken nu samen met onder meer webdesign-bedrijf IJssoft en de gemeente Almere. Die leveren opdrachten of helpen bij de uitvoering.”

SAMENWERKING

Het project is nu afhankelijk van subsidie, maar het is de bedoeling dat het op eigen benen kan staan. “Ik ben tevreden als het is ingebed in het reguliere onderwijs, als het een stroom is die leerlingen kunnen kiezen als onderdeel van hun vo-opleiding. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken of we met meer Almeerse scholen kunnen samenwerken. Als er meer leerlingen zouden deelnemen, kunnen de kosten per leerling omlaag.” Daarnaast wil Hogenbirk de samenwerking met het ROC en de hbo versterken. “We willen graag een doorgaande leerlijn tot stand brengen. Daarnaast willen we ook studenten laten participeren, zodat het niveau van de opdrachten hoger wordt. Daar gaan we nog mee aan de slag.”

TIPS

  • Leg in een vroeg stadium contacten met mbo- en hbo – opleidingen en leg vast wat de aard van de samenwerking is.
  • Laat studenten uit het mbo en hbo participeren in de projecten, daarmee komen de projecten op een hoger niveau. 
  • Zeker in het begin moet een school extra financiering vinden voor het project. Geld moet worden vrijgemaakt of gevonden bij andere partijen. Het kan niet budgetneutraal. 

Deze case is een voorbeeld van doel 4 van het Techniekpact: Voldoende vo-leerlingen kiezen voor een bètatechnisch profiel. 

Dit is één van de praktijkvoorbeelden uit de publicatie Ook Techniekpact – inspiratie uit de regio.

  • Landsdeel: Noordwest (Metropoolregio Amsterdam)
  • Leerlijn: Kiezen
  • Voorzitter Stuurgroep: Pieter Hogenbirk, Project manager ICT in education, Almeerse Scholengroep
  • Doel: Vmbo-, havo- en vwo-leerlingen die meer dan gemiddeld geïnteresseerd zijn in ict extra uitdaging bieden.
  • Projectpartners: Scholen voor voortgezet onderwijs Stad College en Helen Parkhurst, gemeenten Amsterdam en Almere, bedrijven.

MEER CASES BIJ DOEL 4