Home

Project F-TOP

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 11

Met het project F-TOP zullen in drie jaar ongeveer 250 werkzoekenden een baan in de technische sector vinden. Arbeidsmarktcoaches brengen vacatures en werkzoekenden bij elkaar. Geschikte kandidaten volgen een scholings- en begeleidingstraject, waarmee zij snel inzetbaar worden en behouden blijven voor de technische sector.

F-TOP is een project van de provincie Fryslân, vakverenigingen FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie, de werkgeversorganisaties Koninklijke Metaalunie en Uneto-VNI en de aangesloten opleidingsfondsen OOM en OTIB. Het project richt zich op het verbeteren van de aansluiting van vraag en aanbod op de Friese arbeidsmarkt in de technische sectoren. De provincie Fryslân ondersteunt dit initiatief vanuit het investeringsprogramma Wurkje foar Fryslân. Hiermee wil de provincie de Friese economie versterken.

OPLEIDINGSPLAN

“In dit project gaat het erom mensen uit de technische sector, die hun baan hebben verloren door de crisis, weer aan het werk te helpen”, zegt Michiel Jansen, regiomanager van Opleidingsen Ontwikkelingsfonds OOM en projectleider van F-TOP. “Deze mensen hebben jarenlange ervaring in de metaal- of technische installatiebranche, maar niet aantoonbaar het vakmanschap waarnaar bedrijven op zoek zijn. Tussen het niveau van de werkzoekende en de kennis die ondernemers de komende jaren nodig zullen hebben, zit een hiaat. Dat hiaat willen we opvullen.” F-TOP zet daartoe twee arbeidsmarktcoaches in. Deze coaches gaan actief op zoek naar vacatures bij bedrijven en inventariseren welke kennis en vaardigheden nodig zijn om die vacatures in te vullen. Jansen: “In februari hebben we een onderzoek uitgevoerd. Daaruit komt naar voren dat veel technische bedrijven latente vacatures hebben. De coaches sporen die op en zoeken samen met het UWV in het werkzoekendenbestand naar geschikte kandidaten.” Vervolgens gaan de coaches in gesprek met de mensen die in principe plaatsbaar zijn, om in kaart te brengen welke kennis en vaardigheden moeten worden bijgebracht. Daarna maken zij met de werkgever en de kandidaat een opleidingsplan. “Zowel de werkgever als de kandidaat moeten zich inspannen”, zegt Jansen. “De werkgever en de werknemer zullen het plan moeten uitvoeren om de kandidaat zo snel mogelijk het vak te laten leren.” 

OP DE WERKVLOER

Bedrijven ontvangen per geplaatste kandidaat 3.500 euro om de kosten van scholing en begeleiding te dekken. “Welke scholing er nodig is, is afhankelijk van de vraag”, zegt Jansen. “Soms gaat het om basisvaardigheden, soms om zeer specifieke kennis die je alleen op de werkvloer kunt leren. Neem bijvoorbeeld plaatbewerking voor schepen. Hoe je de vervorming van een staalplaat voor een scheepsromp moet toepassen, is iets wat je alleen in de praktijk kunt leren. Daar moet je fingerspitzengefühl voor ontwikkelen. In technische beroepen gaat het vaak om het aanleren van vaardigheden, inzicht verkrijgen, meters maken, tijd investeren. Maar dan kunnen mensen ook binnen een half jaar goed inzetbaar zijn.” De werknemers komen in dienst bij de werkgever en ontvangen een normaal loon. Na een proefplaatsing van twee maanden volgt er een contract van minimaal een half jaar. Jansen: “Het gaat niet om een piekperiode waarin extra handjes nodig zijn en het is ook geen werk met behoud van uitkering. We gaan voor duurzame banen.” 

SERVICEPUNT TECHNIEK

Het nieuw op te richten Servicepunt Techniek zorgt voor de uitvoering. Binnen dit Servicepunt werken de werkgevers- en de werknemersorganisaties nauw samen met UWV, de Friese gemeenten en het Friese beroepsonderwijs. De branches Metaalbewerking en de Technisch Installatiebranche nemen de verantwoordelijkheid voor de matching, de instroom,de scholing en de begeleiding van Friese werkzoekende technici. Jansen: “Je hebt met veel schakels te maken, en alle partijen willen grip houden op het proces. Volgens mij zullen we met deze formule erin slagen om het project goed op poten te zetten. Het Servicepunt Techniek staat dichtbij de markt. De sociale partners vormen de stuurgroep, het UWV en de provincie zijn adviserende leden. Als projectleider vanuit OOM zorg ik voor de dagelijkse gang van zaken.”

SUCCES

Over een jaar vindt er evaluatie plaats. “Dan moeten we zien of het vruchten afwerpt”, zegt Jansen. “Het project is geslaagd als we over een jaar de behoeftes van de werkgevers in kaart hebben gebracht en op schema zitten met de bemiddeling. Vijftig bemiddelingen in het eerste jaar zou mooi zijn bijvoorbeeld. Na de evaluatie gaan we de komende jaren verder invullen.”

TIP

  • De arbeidsmarktcoaches zijn cruciaal voor het succes van het project. Het moeten mensen zijn die het bemiddelen in hun genen hebben en die goed zijn ingevoerd in de branche, zodat zij de goede kandidaten kunnen selecteren.

Deze case is een voorbeeld van doel 11 van het Techniekpact: Integrale samenwerking van regionale en sectoralen netwerken bevorderen.

Dit is één van de praktijkvoorbeelden uit de publicatie Ook Techniekpact – inspiratie uit de regio

  • Landsdeel: Noord
  • Actielijn: Werken in de Techniek
  • Projectleider: Michiel Jansen, regiomanager bij het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds OOM voor Friesland, Drenthe en Groningen
  • Doel: F-TOP richt zich op het verbeteren van de aansluiting van vraag en aanbod op de Friese arbeidsmarkt in de technische sectoren.
  • Projectpartners: Provincie Fryslân, vakverenigingen FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie, werkgeversorganisaties Koninklijke Metaalunie en Uneto-VNI, de aangesloten opleidingsfondsen OOM en OTIB en het UWV

MEER CASES BIJ DOEL 11