Home

Programma 'Werken en leren met energie'

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 10

Duurzame energie is sterk in ontwikkeling. Daarom heeft de energiesector een groeiende behoefte aan werktuigbouwkundigen en elektrotechnici met kennis over de energievoorzieningen van morgen. Het Expertisecentrum SEECE in Arnhem ondersteunt met het programma Werken en Leren met Energie niet-technici in hun zoektocht naar een loopbaan in de energiesector.

Het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) zorgt voor meer en beter opgeleide technici, die verstand hebben van duurzame elektrische energie. Door onderzoek en samenwerking met regionale energiebedrijven brengt SEECE onderwijs over duurzame elektrische energie naar een hoger niveau. Daarnaast wordt kennis over duurzame elektrische energie omgezet in commercieel haalbare producten en diensten. SEECE werd opgezet door zes partijen: vijf bedrijven in de energie- en milieutechnologiebranche (Tennet, Alliander, DNV, GL, Alfen en kiEMT) en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Inmiddels zijn er veel meer partijen betrokken bij SEECE. Deze zijn verbonden als partner of deelnemer.

WERKEN EN LEREN MET ENERGIE

Een van de trajecten van SEECE is Werken en Leren met Energie. Werken en Leren met Energie is een speciale variant van de hbo-deeltijdopleidingen Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde. Niet-technische zij-instromers en technici op mbo-niveau worden in een leerwerktraject opgeleid tot werktuigbouwkundige of elektrotechnisch ingenieur. “Het merendeel van de studenten heeft in een andere sector gewerkt,” vertelt Mieke de Vries, projectleider van SEECE. “Zo hebben we een dierenarts, een psycholoog, informatici, maar ook mensen die na de havo zijn gaan werken en nu toch verder willen leren.” Momenteel nemen aan beide opleidingen in totaal zeventig leerwerk-studenten deel.

PROGRAMMA

Het programma bestaat uit een vierjarige deeltijdopleiding plus een jaar voorbereiding. Deelnemers werken drie dagen in de week bij een van de aangesloten bedrijven en volgen twee dagen de deeltijdopleiding bij de HAN. SEECE werft kandidaten en helpt ze bij het vinden van een werkplek. “In het voorbereidingsjaar spijkeren we ze zo nodig bij in vakken als wis- en natuurkunde, verzorgen we sollicitatietraining en laten we ze kennismaken met de bedrijven. Zo kunnen wij de kandidaten leren kennen en zij kunnen ontdekken of het echt iets voor ze is.” De bedrijven investeren door de deelnemers een salaris te betalen en te zorgen voor begeleiding op de werkvloer. Vooral in het eerste jaar is veel begeleiding nodig. “Door hun werkervaring zijn ze meestal wel snel inzetbaar. Iemand met commerciële kennis kan bijvoorbeeld beginnen bij de afdeling technische inkoop”, zegt De Vries. Tijdens de deeltijdopleiding bij de HAN volgen de zij-instromers hetzelfde programma als de mbo-instromers die al in de werktuigbouwkunde of elektrotechniek werkzaam zijn. Daarnaast volgen de zij-instromers extra practicumlessen, om werkplaatsvaardigheden op te doen. 

REGULIER

Het programma is twee jaar geleden gestart. Er zijn in totaal zeventig deelnemers. De Vries is blij met het succes en hoopt dat het traject op den duur een regulier opleidingstraject kan worden. “Een combinatie van werken en leren kennen we wel voor het mbo, maar niet voor het hbo. Daarnaast is het mooie van dit traject dat studenten vraagstukken die ze op de werkvloer tegenkomen, in de opleiding als projectopdracht zouden kunnen oppakken. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Grotere vraagstukken kunnen we bij verschillende lectoraten van de HAN onderbrengen, zoals de lectoraten Meet- en Regeltechniek, Duurzame Energie en Automotive. Het moet vanzelfsprekend worden dat de hogescholen en bedrijven samenwerken aan concrete technische vraagstukken.”

BEDRIJVENMARKT

Zowel grote als kleine bedrijven in de driehoek Arnhem-Nijmegen-Achterhoek werken enthousiast mee. Op de Bedrijvenmarkt Werken en Leren met Energie, die SEECE 17 april in Arnhem organiseerde, gaven dertien bedrijven acte de présence. De dag was een succes, vertel De Vries: “Er kwamen dertig potentiële instromers op af. Nu breken de weken aan waarin er vervolgafspraken worden gemaakt tussen bedrijven en kandidaten. Dit met het doel de kandidaten aan een geschikte werkplek te helpen en bedrijven aan talentvolle medewerkers.” In totaal zijn er zo’n 25 bedrijven die al ervaring hebben met een Werken en Leren student.

CENTRES OF EXPERTISE

Het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) is een van de 26 Centres of expertise die in Nederland zijn opgericht om de kwaliteit van het hbo-onderwijs te bevorderen. Ondernemers, wetenschappers, overheden, docenten en studenten vormen publiek-private samenwerkingsverbanden die aansluiting zoeken op de regionale kennisinfrastructuur. De Centres dragen bij aan de werving van studenten en leveren een bijdrage aan innovatieprocessen.

TIP

  • Het is belangrijk om goed te kijken naar de behoeftes van de sectoren in de eigen regio. Sectoren als energie, chemie en automotive verschillen wezenlijk van elkaar. Probeer de verbinding te zoeken tussen wat de school kan bieden en wat de sector nodig heeft. Lever maatwerk. 

Deze case is een voorbeeld van doel 10 van het Techniekpact: Afstemming tussen ho-instellingen met bedrijfsleven en binnen het ho, en meer aandacht voor internationaal en technisch talent. 

Dit is één van de praktijkvoorbeelden uit de publicatie Ook Techniekpact – inspiratie uit de regio

  • Landsdeel: Oost
  • Actielijn: Leren in de Techniek
  • Projectleider: Mieke de Vries
  • Doel: Werken en Leren met Energie is een programma dat technisch talent in staat stelt een baan bij een energiegerelateerd bedrijf te combineren met een hbo-opleiding Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde.
  • Projectpartners: Bedrijven in de energie- en milieutechnologiebranche en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

MEER CASES BIJ DOEL 10