Home

Professionalisering docenten zorgt voor studiesucces leerlingen

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 6

Jacqueline Hoornweg, Universiteit Leiden, Directeur Regionaal Steunpunt Leiden. Als hoofd van de sectie vwo-wo bij het ICLON, het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing van de Universiteit Leiden, geeft Hoornweg leiding aan drie projecten: het Wetenschapsknooppunt, het Aansluitingsprogramma van de hele universiteit Leiden, en het Regionaal Steunpunt Leiden. Daarnaast is zij docent-coach bij het Leiden Leadership Programma van de Honours Academy. Dat is een extracurriculair programma voor ambitieuze masterstudenten.

“Docenten zien hoe hun vakken worden toegepast in het bedrijfsleven”

“Voor de universiteiten en hogescholen levert een VO-HO netwerk als het Regionaal Steunpunt Leiden studiesucces op. Dat gebeurt hier vooral indirect, via het professionaliseren van de VO-bètadocenten. Als docenten beter begrijpen welke vaardigheden nodig zijn voor het hbo en de universiteit, zijn zij beter in staat leerlingen daarop voor te bereiden.”

“Als docenten inspirerend vertellen over de plaats van hun schoolvak in het bedrijfsleven, helpt dit leerlingen om gemotiveerder naar lessen te komen. Ze begrijpen dan wáárom ze bepaalde kennis en vaardigheden moeten leren. En hebben ook een beter beeld van een schoolvak in de beroepspraktijk. Dat komt de motivatie van leerlingen voor onderwijs ten goede.”

“n de persoonlijke ontwikkeling van mensen en organisaties is het cruciaal dat je de deuren open zet. Je kan jezelf niet ontwikkelen als je niet naar buiten gaat. Zeker op het grensvlak van voortgezet en hoger onderwijs is het belangrijk dat je elkaar goed verstaat, dat je elkaar kunt uitleggen wat de ontwikkelingen zijn.”

Het hele interview met Jacqueline Hoornweg is te lezen op vohonetwerken.nl.

Deze case is een voorbeeld van doel 6 van het Techniekpact: Professionalisering vo-docenten en meer vo-docenten met een educatieve master

MEER CASES BIJ DOEL 6