Home

foto: Hans Huibers (NMK Esbaco), één van de initiatiefnemers

FICA: een netwerk dat wérkt voor bedrijven én onderwijsinstellingen

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 8

FICA (Food Innovation Community Amsterdam) ontstond in 2016. Deze netwerkorganisatie slaat een succesvolle brug tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Hans Huibers van FICA, Annemiek van Breemen (docent Hogeschool Inholland) en Deniz Erbay (Vierdejaars student Hogeschool Inholland), vertellen erover: “We proberen van studenten projectleiders te maken.”

FICA is een publiek-privaat samenwerkingsverband dat deel uitmaakt van Katapult: een netwerk van meer dan 300 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven. Doelstelling is om de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij te verbeteren. FICA ontstond in 2016. NMK Esbaco, Bunge Loders Croklaan en de opleiding Food Commerce & Technology (FCT) van Hogeschool Inholland waren de initiatiefnemers.

Co-creatie in Living labs
Hans Huibers, Frontier bij NMK Esbaco vertelt. “De gedachtegang is ontstaan bij NMK Esbaco. Wij redeneerden: we willen meer doen met co-creatie en dan hebben we veel kennis van de markt nodig. Wij zijn een voedingsconcern dat actief is in de bakkerij- en zoetwarenmarkt. In onze business zagen en zien we allerlei trends − de opkomst van vegan, glutenvrij en minder suiker − waar we meer mee wilden doen. Ook de rol van techniek is in onze markt groter geworden, bijvoorbeeld in de vorm van 3D-foodprinting. 5-6 jaar geleden zijn we daarom begonnen met living labs. Uiteindelijk is hieruit FICA ontstaan, een netwerkorganisatie waarin we samen met partners experimenteren en innoveren. Inmiddels doen we dat met zo’n 10-15 bedrijven en verschillende partners uit het onderwijs, waarbij Hogeschool Inholland de belangrijkste is. Die zijn al vanaf het begin betrokken bij FICA.”

Mindset van open innovatie
Wat is het unieke aan FICA? Huibers: “FICA is een netwerkorganisatie bij uitstek. Dat betekent geen vaste kantoren, medewerkers of betaalde lidmaatschappen. Iedereen is welkom, maar het is niet vrijblijvend. Wij vragen dat partijen die willen meedoen niet alleen halen, maar ook brengen. Dat geldt voor de bedrijven én de onderwijsinstellingen waarmee we werken. Het is nieuwe economie. We vragen een mindset van open innovatie, out of the box denken, van onderwijs en bedrijven. Een traditionele aanpak − met reguliere stages en vooraf bepaalde opdrachten − past minder in die cultuur.”


Op de foto:  Annemiek van Breemen, Docent FCT bij Hogeschool Inholland

Ontdekkingstocht
Wat past volgens Huibers wel? “Wij stimuleren deelnemers om een andere rol aan te nemen en uit hun comfortzone te komen. We dagen studenten uit om projectleider te zijn, docenten om zich als student te gedragen en experts uit het bedrijfsleven worden docent. Zo ontstaan nieuwe oplossingen en toepassingen. We geven studenten nooit op voorhand een concrete opdracht met een verwacht of gehoopt eindresultaat mee. Maar we stimuleren hen om aan de slag te gaan en te kijken waar ze uitkomen. Dat is meestal wennen, maar het is een mooi leer- en groeiproces voor studenten. En het leidt tot innovaties waar bedrijven echt iets aan hebben.” “Veel bedrijven vinden dat het resultaat van de studenten echt meerwaarde heeft”, vertelt Annemiek van Breemen, Docent FCT bij Hogeschool Inholland. “Voor studenten is dat ook heel bevredigend. Zij zijn niet bezig met theoretische opdrachten, maar zoeken naar oplossingen voor echte uitdagingen en wensen van bedrijven. Dat vinden ze niet alleen leuk, ze leren er ook veel van.”


Op de foto: Deniz Erbay, student

Van uien naar papier
Deniz Erbay is een van die studenten. Zij werkt aan een project voor NMK Esbaco. “Wij zijn als groep studenten in het diepe gegooid. Dat was in het begin zeker even wennen. Maar we merken dat we veel hebben bereikt, terwijl ons project nog twee maanden doorloopt. We hebben nu al een concreet resultaat. In het project zijn we aan de slag gegaan met de restroom van uien, met uien die niet voldoen aan de eisen omdat ze bijvoorbeeld te groot of te klein zijn. Van dit restproduct maken we een soort van kartonachtig papier. Dat kan dan weer worden gebruikt als verpakkingsmateriaal.” Voor haar docent Annemiek van Breemen is het project een goed voorbeeld van een interessante kruisbestuiving. “Dit zijn foodstudenten die nu met papier bezig zijn!” Hans Huibers is het eens. “Geen logische combinatie, maar wel een met een prachtig resultaat.”

Rekening houden met het ritme
Echte samenwerking is volgens de drie een essentieel ingrediënt voor een mooi resultaat. Deniz Erbay: “We werken bijvoorbeeld ook samen met mbo-studenten. Zij helpen ons met hun praktische inzicht. Daarnaast leren wij hen hoe een project op hbo-niveau is, zodat zij daaraan kunnen proeven. Zo vullen we elkaar aan en leren we van elkaar.” Ook volgens Annemiek is de samenwerking heel belangrijk. “Dit kun je niet doen zonder bedrijven en onderwijsinstellingen echt samen te brengen en rekening met elkaar te houden.” Huibers geeft een voorbeeld van wat dit laatste betekent. “Drie keer per jaar organiseren we met FICA een groot event. Daarbij spelen we in op het ritme van Inholland. Die werken in semesters. Daarom hebben we in januari een event waar groepen vierdejaars FCT-studenten een project presenteren en in juni doen we dat voor de groepen tweedejaars FCT-studenten uit het tweede semester. En er is een derde moment in oktober tijdens de Dutch Food Week.” Die evenementen zijn ook voor Annemiek van Breemen belangrijk. “Tijdens de events die Hans beschrijft zie ik altijd trotse studenten en bedrijven. Dat is voor mij het beste bewijs dat FICA werkt.”

Deze case draagt bij aan de realisatie van doel 8 van het Techniekpact: Verduurzamen van publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs

MEER CASES BIJ DOEL 8