Home

Opleidings- en innovatiecentrum Technicampus Stedendriekhoek

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 12

Opleiding- en innovatiecentrum Technicampus is een samenwerkingsverband van drie opleidingsbedrijven en een ROC in de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Hier worden mbo-studenten in de beroepsbegeleidende leerweg opgeleid voor de bouw-, metaal- en installatiesector. De Technicampus is gevestigd op een industrieterrein en heeft de uitstraling van een bedrijf. 

De Technicampus is een publiek-private samenwerking van de opleidingsbedrijven DeTechno (metaalindustie), Bouw Mensen (bouw) en InstallatieWerk Oost & Flevoland (installatie- en elektrotechniek) en ROC Aventus. In de Technicampus bieden zij opleidingen aan in de beroepsbegeleidende leerweg op mbo-niveau 2, 3 en 4. De praktijkopleiders op de Technicampus komen uit het bedrijfsleven. ROC-docenten zorgen voor onderwijs in de algemeen vormende en de vaktheoretische vakken.

BEDRIJFSLEVEN

“De maakindustrie is sterk in de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Nu de economie weer aantrekt, stijgt ook de vraag naar technici”, zegt Jan Jansen, directeur van de Technicampus. “Daarom is het belangrijk om techniek zichtbaar te maken en instroom in technische opleidingen te verhogen.” Het bestuur bestaat uit de directeuren van regionale bedrijven. ROC Aventus is betrokken als partner en staat garant voor de kwaliteit van de opleiding. “We hebben, in goede samenwerking met Aventus, de BBL-opleidingen als het ware uit de school naar het bedrijfsleven gehaald. De samenwerkende bedrijven kunnen zo meer invloed uitoefenen op de opleiding. Daarmee ondervangen zij een belangrijk knelpunt dat zij in de ROC’s signaleren, namelijk dat de opleiding een grotere afstand heeft tot de werkelijke praktijk in het bedrijf.”

OPLEIDINGSBEDRIJVEN

De opleidingsbedrijven zijn ontstaan in de jaren ’80. Er was veel werkeloosheid en de technieksector wilde wel mensen opleiden, maar kon geen banen garanderen. Bedrijven in dezelfde sector richtten opleidingsbedrijven op, die de werknemers/leerlingen in dienst nam en bij de bedrijven detacheerde. Opleidingsbedrijven maken het mogelijk snel te schakelen tussen opleiding en bedrijfsleven. Wanneer het bedrijfsleven om nieuwe vaardigheden vraagt, kan het opleidingsbedrijf daarop meteen inspelen. Het samengaan van opleidingsbedrijven van drie sectoren is uniek volgens Jansen. “De bouw, de metaal en de installatietechniek hebben ieder hun eigen cultuur. Het is een proces geweest van omarmen en loslaten. Nog steeds is het soms een zoektocht, wanneer praat je namens de eigen sector en wanneer gebruik je de vlag van de Technicampus? De opleidingsbedrijven bestaan al zo lang en hebben een bepaalde naamsbekendheid. Maar we willen nu dat Technicampus een merk wordt.” 

PROMOTIE

De Technicampus is een goed voorbeeld van publiek-private samenwerking. Naast het bedrijfsleven en de onderwijsinstelling participeren de provincies Overijssel en Gelderland en de gemeente Deventer. Zij ondersteunden het opleidingsbedrijf financieel voor de opstartfase en verlenen ook subsidie bij de doorontwikkeling en verbreding. “We willen de opleidingen optimaliseren. Ook willen we de procesindustrie binnenhalen, zegt Jansen. “Daarnaast willen we techniek veel meer gaan promoten. Dat is ook een van de subsidievoorwaarden. Samen met de vmbo-scholen ontwikkelen we nu een aanpak om vmbo-leerlingen bij ons een verdieping op hun reguliere lessen te bieden. Daarmee willen we een beter beroepsbeeld creëren. De omgeving van de Technicampus is realistischer dan een schoolse omgeving en we kunnen ze ook interessantere dingen laten doen dan op school.” Ook de jaarlijkse Techniekweek is een aanleiding om de techniek te promoten. “De afgelopen keer ontvingen we ruim 450 basisschoolleerlingen die een vogelhuisje hebben gemaakt. Daarbij zorgden we dat ze met alle drie de sectoren in aanraking kwamen.”

INNOVATIE

De Technicampus bestaat nu anderhalf jaar en over de instroom aan BBL-leerlingen heeft Jansen niet te klagen. Dit schooljaar zijn er 150 deelnemers en voor volgend jaar is er een groei voorzien. Maar de Technicampus moet niet alleen traditioneel opleiden. Ook innovatie moet een plek krijgen. Jansen: “We kunnen het mbo meer verbinden met het hbo. Wat ik voor me zie, is dat bedrijven een innovatieopdracht bij ons neerleggen en dat mbo- en hbo-studenten daarmee gezamenlijk aan de slag gaan. Daarmee haal je laatste ontwikkelingen in je organisatie. Op kleine schaal doen we al zoiets. Een bedrijf wilde van een kleine schoffelmachine de dieselmotor vervangen door een elektrische. Dat hebben onze mbostudenten samen met het kenniscentrum Cleantech Center gedaan. Doordat de opdrachtgever meekijkt en het eindproduct ook echt gebruikt gaat worden, is dat voor de jongeren veel interessanter dan een schoolse opdracht.” 

TIP

  • Zoek de samenwerking en sluit aan bij de ontwikkelingen in de regio. Het is beter complementair te zijn dan het wiel opnieuw uit te vinden.

Deze case is een voorbeeld van doel 12 van het Techniekpact: Vakkrachten behouden door te investeren in duurzame inzetbaarheid van technici.

Dit is één van de praktijkvoorbeelden uit de publicatie Ook Techniekpact – inspiratie uit de regio

  • Landsdeel: Oost
  • Actielijn: Werken in de Techniek
  • Projectleider: Jan Jansen, directeur Technicampus
  • Doel: De Technicampus wil meer instroom genereren in de sectoren bouw, metaal en installatietechniek.
  • Projectpartners: Opleidingsbedrijven Bouwmensen, DeTechnO/OBM, InstallatieWerk Oost & Flevoland, ROC Aventus, provincies Overijssel en Gelderland en gemeente Deventer

MEER CASES BIJ DOEL 12