Home

Ontwikkeling van bètatalent goed in gang gezet

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 6

Toen Olivier van Beekum, docent Biologie/NLT, in 2014 als bètacoördinator begon op het Corderius College, gaf de school aan meer aandacht te willen voor bèta-onderwijs en talentontwikkeling daarbinnen. Hij kreeg de opdracht om daar plannen voor te ontwikkelen. Een pittige opdracht, omdat je weet dat je bij het maken van nieuwe plannen altijd op weerstand van collega’s stuit. Dat was voor hem reden om aan Teach & Learn van School aan Zet mee te doen: het leernetwerk voor ambitieuze docenten in het voortgezet onderwijs die versterkt wilden worden in hun persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van hun school.

Deelname aan een leernetwerk als Teach & Learn is ongelooflijk leerzaam geweest voor hem en heeft hem goed geholpen bij zijn persoonlijke ontwikkeling. Tijdens zijn deelname is hij aan de slag gegaan met het schrijven van een interventieplan waarin hij voor zichzelf formuleerde op welke manier hij de bètaplannen binnen school wilde doorvoeren. Gedurende de bijeenkomsten kreeg hij inzicht in het verloop van een interventieproces binnen school en de belangen en mechanismen die daarbij spelen. Het heeft hem verhelderende inzichten gegeven in processen en belangen die spelen in een school als je nieuwe plannen introduceert. De theoretische en praktische kennis die hij opdeed, konden rechtstreeks in de praktijk worden toegepast.

Zijn interventie heeft hij precies volgens de theorie en succesvol kunnen toepassen. Zijn plannen om meer ruimte te creëren voor bètatalentontwikkeling zijn volop in uitvoering. Met zijn interventieplan heeft budget, tijd en ruimte kunnen vrijmaken. Jaarlijks is er een flink budget beschikbaar voor bijvoorbeeld de aanschaf van materialen of het inhuren van experts voor gastlessen. Een commissie van bètadocenten ontwikkelt en verzorgt lessen voor getalenteerde leerlingen van 5 en 6 vwo. In dat zogenaamde Talentuur komt er van alles voorbij: ze bouwen robots van Lego, gaan met 3-D printers en drones aan de slag. Daarvoor is het sciencelab van de school helemaal verbouwd.

Lees hier meer over de ervaring van Van Beekum.

En nog steeds heeft hij profijt van het werken aan zijn persoonlijke ontwikkeling binnen een leernetwerk. Samen met zijn collega’s is hij, in samenwerking met Science4kids, begonnen met robotica op de kaart te zetten van het onderwijs in Nederland. Hiervoor hebben ze een door leerlingen ontworpen robotwagentje in productie genomen (Leaphy) met hulp van sponsoren uit het bedrijfsleven. Leerlingen uit bovenbouw vwo gaan samen met een docent bij basisscholen langs om daar een programmeer en robotica lessenserie te geven.


Deze case is een voorbeeld van doel 6 van het Techniekpact: Professionalisering vo-docenten en meer vo-docenten met een educatieve master.

Dit portret is één van de twaalf portretten uit de brochure Scholen aan Zet, portretten ter inspiratie voor een continu lerende organisatie.

MEER CASES BIJ DOEL 6