Home

Mooie opbrengsten door cursus Bètaberoepen in de Les

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 6

Lianne Jutten, natuurkundedocent, O&O-docent en Technasiumcoördinator op de Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle. Jutten is zich gaan interesseren voor techniekonderwijs tijdens haar studie Industrieel Product Ontwerpen. Toevallig sprak zij één van haar eigen oud-docenten en die heeft haar enthousiast gemaakt. Tijdens de opleiding tot techniekdocent werkte Jutten als stagiaire bij de Thorbecke Scholengemeenschap en daar is zij vervolgens gebleven. Ze heeft in 2012 haar bevoegdheid voor natuurkunde gehaald en momenteel doet ze een master Onderwijswetenschappen.

“De toepassingen kan ik direct in mijn natuurkundeles gebruiken”

“Met twee collega’s heb ik deelgenomen aan de cursus Bètaberoepen in de Les, die uit zes bijeenkomsten bestond. Als Technasiumschool heb je veel contacten met bedrijven nodig. Via de cursus had ik meteen zes contactpersonen, dat is zeer waardevol.”

“De cursus vond ik heel interessant. Ten eerste omdat je bij bedrijven in de keuken mag kijken, en ten tweede leer je over de toepassingen die je in de natuurkundeles kunt gebruiken.”

“Met een cursus als deze maak je bedrijven toegankelijker voor docenten en je stimuleert wederzijds begrip.”

Het hele interview met Lianne Jutten is te lezen op vohonetwerken.nl.

Deze case is een voorbeeld van doel 6 van het Techniekpact: Professionalisering vo-docenten en meer vo-docenten met een educatieve master

MEER CASES BIJ DOEL 6