Home

MKB!dee: 'Autoschadetechnici in transitie'

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 12

DE BEDENKERS

Möller en Reco zijn autoschadeherstelbedrijven in het mkb. Möller Autoschade is met in totaal zeven vestigingen en 125 medewerkers een begrip in de regio Rotterdam. Reco Automotive is onderdeel van de Reco Autoschade groep, met zestien vestigingen in het hele land. Reco Automotive verleent allround diensten op het gebied van het kopen en verkopen van auto’s, beheer van leasepools en schadeherstel. Voor de verspreiding van dit idee werken zij samen met AutoTech opleidingen.

HET VRAAGSTUK

Het herstellen van autoschades is lange tijd een ambacht gebleven, een vak waarin dingen werden gedaan ‘zoals dat altijd ging’. Het was handwerk, waar mensen naar eigen inzicht werkten aan een mooi uitziend resultaat. Sinds de eeuwwisseling gaat dit niet meer op. Elektrische auto’s hebben hun intrede gedaan, er wordt gebruikgemaakt van lichtgewicht constructies en de elektronica zit door de hele auto heen. Schade herstellen op de manier ‘zoals het altijd is gedaan’ kan gevaarlijk zijn voor de technicus (overal zit elektriciteit!) en voor de automobilist: een niet goed verholpen schade kan in het verkeer tot gevaarlijke situaties leiden. Het is dus belangrijk om technici nieuwe kennis bij te brengen. Daarvoor biedt AutoTech-opleidingen een goede oplossing. Maar nog belangrijker is het veranderen van de cultuur. De houding van ‘Zo hebben we het altijd gedaan’ moet plaatsmaken voor een lerende houding: ‘Wat is de beste manier om dit aan te pakken?’ ‘Hoe heeft de fabrikant deze reparatie bedoeld?’ Daar is op dit moment nog geen oplossing voor.

HET !DEE

In samenwerking met gedragspsychologen wordt een programma voor gedragsverandering in de schadeherstelbranche ontwikkeld. Het gaat niet alleen over gedrag op de werkvloer, maar ook over reparatiemethodes: wat werkt wel en niet en wat is het gevolg? Spel, competitie en visuele beleving maken het leren makkelijk en leuk.

Voor de gedragsverandering wordt gaming ingezet. Deelnemers beantwoorden vragen, voeren virtuele reparaties uit en ontdekken dat ze anders gaan handelen. Daarnaast leren de deelnemers via innovatieve filmpjes nieuwe reparatiemethodes en diagnosestappen aan. Alle getoonde situaties komen uit de dagelijkse werkpraktijk. Bij het programma hoort ook een dashboard waarop de voortgang te volgen is. De resultaten zijn zichtbaar per medewerker, per team en voor het hele bedrijf. De game en de filmpjes worden eerst getest bij de deelnemende bedrijven. Vervolgens brengt AutoTech het programma op de markt.

Deze case draagt bij aan de realisatie van doel 12 van het Techniekpact: Vakkrachten behouden door te investeren in duurzame inzetbaarheid van technici.

Dit is een van de inspirerende praktijkvoorbeelden uit de tweede tranche van het netwerk van MKB!dee, dat ondernemers helpt om te investeren in scholing en ontwikkeling van personeel. Meer informatie over MKB!dee en meer goede voorbeelden uit de praktijk -zowel uit de eerste als de tweede tranche- zijn te vinden via www.mkbideenetwerk.nl

MEER CASES BIJ DOEL 12