Home

Mentoring CirclesTM voor extra power

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 4

De aantallen zijn nog klein. Toch trekt het Bouw & Interieur College van het ROC Midden Nederland steeds meer meisjes aan. Hoe houd je die het beste binnenboord? Peersupport blijkt een succesvol middel.

Essentieel is om alle beschikbare kennis en instrumenten te gebruiken zodat m/v-diversiteit een vaste waarde wordt binnen de mbo-techniekopleidingen (zie kader onderaan). Om die cultuuromslag te maken heeft het Bouw & Interieur College onderzoek gedaan naar de voortijdige uitval van meisjes uit de opleidingen. Als resultaat hiervan is er een vorm van peersupport voor meisjes opgezet. Ook is er gekozen voor het opzetten van Mentoring CirclesTM, een instrument door VHTO ingezet (en gefinancierd door TechniekTalent.nu), gericht op een succesvolle overgang van opleiding naar werk. Vrouwelijke studenten techniek komen hierbij in contact met afgestuurde studenten die werken in het technisch bedrijfsleven. Dit heeft een positieve invloed op de beroepssocialisatie en voorkomt vroege uitstroom uit de branche.

Hoe werken mentoring circles en hoe organiseer je peersupport? Asli Bedirhanoglu en Rania Boukari, docente en studente aan het Bouw & Interieur College vertellen over hun ervaringen.

Hoge uitval

Asli Bedirhanoglu is docente omgangskunde en mentor. Tijdens haar opleiding tot docent deed zij onderzoek onder de studentes van het Bouw & Interieur College. De uitval van meisjes was hoog, van de 5 à 6 eerstejaars studeerden er maar 1 à 2 af. Waar kwam die hoge uitval vandaan? “De meisjes die binnenkomen zijn vaak goed in hun studie, maar zijn ook superbescheiden en onzeker. Daar komt bij dat docenten soms nog moeten wennen aan het lesgeven aan vrouwen.” Dit is ook de ervaring van Rania Boukira, 3e jaars studente Bouwkunde. “We willen als meisjes graag gelijkwaardig behandeld worden, als een gewone student. Dat is niet altijd zo. Sommige docenten zijn vanuit de bouwwereld een sfeer gewend van mannen onder elkaar. Voor meisjes kan dit demotiverend werken. Je moet leren om stevig in je schoen te staan.”

Mentoring CirclesTM

Om ze hierbij te steunen, zette afdelingsmanager Dorien Butter een aantal initiatieven in gang. “We besloten onder andere om mee te doen aan mentoring circles, een nieuw initiatief van de VHTO.”

Een Mentoring CircleTM vindt plaats op school en bestaat uit drie dagdelen. Tijdens de bijeenkomsten ontmoeten de meisjes vrouwen uit de techniek.

Op dag 1 maakt iedereen uitgebreid kennis met elkaar: Wie ben je? Wat doe je? Waarom heb je voor deze opleiding gekozen?  “De vrouwen die er waren hebben hetzelfde proces doorgemaakt als wij”, vertelt Rania. “We herkenden veel bij elkaar en er werden veel verhalen, ervaringen en adviezen uitgewisseld.”

Op dag 2 staan persoonlijke kwaliteiten centraal. “Je moest vijf kwaliteiten van jezelf in kaart brengen. Dat was echt moeilijk. Ik kan goed communiceren, maar ben ook bescheiden over mezelf. Gelukkig kennen de meisjes elkaar best goed en konden we elkaar helpen.”

Dag 3 gaat over jezelf presenteren. Aan het eind van dag 2 krijgen de meisjes  huiswerk mee. Ze moeten thuis een ‘elevatorpitch’ voorbereiden: je krijgt 30 seconden om jezelf te presenteren. Iedereen kan eerst op een stille plek oefenen. Daarna mogen de meisjes zichzelf presenteren. Dit wordt opgenomen en samen geanalyseerd. Aan de hand van de feedback, moeten ze hun verhaal aanpassen en opnieuw voor de camera presenteren. “Hier heb ik het meest van geleerd”, vertelt Rania, “ik had niet door hoe ik mezelf presenteerde. Met de opnames zie je dat precies.”

In de klas zitten de meisjes vooral tussen jongens. “Als je problemen hebt, deel je die toch makkelijker met een vrouw”, ervaart Rania. En zelfs dan is er eerste een vertrouwensband nodig. Sinds Asli op school meedraait, heeft ze die met veel van de meisjes opgebouwd. Dat verlaagde de drempel om mee te doen. “Ik was tussenpersoon voor de mentoring circle en draaide er zelf in mee. Zo konden we samen zien hoe het verliep. Er waren hapjes en drankjes en we aten samen. De sfeer was super informeel. De meisjes vonden het een bijzondere ervaring om met zoveel vrouwen bij elkaar te zijn.”

Wat brengt het op?  

“De meisjes moesten oefenen, presenteren en netwerken,” vertelt Asli. “Dit durfden ze vanwege de veilige sfeer. Ze hebben zelfvertrouwen gekregen en geleerd om zichzelf te accepteren.” “Je leert andere manieren waarop je mensen kunt benaderen,”  is Rania’s ervaring. “Verder sta je zelf een keer in de spotlights en je helpt elkaar. Vooral dat je anderen kunt helpen vindt ik heel motiverend.” Het is nog te vroeg voor statistieken, maar de getallen zien er goed uit. Asli: “We zijn dit jaar met zes meiden begonnen. Ze zijn er nog alle zes én ze vinden de opleiding alle zes nog leuk!” Een resultaat waar ze terecht trots op is.

De meisjes ondersteunen elkaar ook in een andere vorm van peersupport. Hogerejaars studentes begeleiden studentes uit de lagere jaren. Dit gebeurt in één-op-één-contacten. “Als iemand peer-hulp wil, wordt eerst een koppeling gemaakt en gekeken of het klikt”, vertelt Asli. “Als dat zo is, wisselen ze gegevens uit. De communicatie vindt plaats via Whatsapp of op school tijdens contactmomenten.” Rania is peer voor drie jongere studentes: “Soms hebben ze vragen waar ze liever niet mee naar een docent gaan, of zitten ze thuis ergens mee. Via Whatsapp kunnen ze me dan makkelijk bereiken.” Voordat meisjes peer worden, krijgen ze een training waarin ze leren hoe je iemand moet benaderen. De training wordt afgesloten met een certificaat. Dit geldt ook voor de mentoring circles.

Het peer-systeem werkt. Het wordt ook breder toegepast in de opleiding vertelt René van Mourik. René is voorlichter, onderwijskundige en docent bij het Bouw & Interieur College en ziet de diversiteit op school steeds verder toenemen. Hoe houd je je mensen binnenboord? Peersupport door studenten die elkaars taal spreken, kan daarbij helpen. “Op onze afdeling werken we al een poosje met junior praktijkopleiders. Dit zijn enthousiaste ouderejaars studenten die eerstejaars studenten begeleiden. Zij helpen vooral bij het vinden van stages. Het is vaak lastig om stageplekken te vinden en studenten vinden het moeilijk om bedrijven te benaderen. De JPO’s helpen ze met tips en met hun eigen netwerk. Als je JPO wil worden krijg je een meerdaagse training over hoe je mensen kunt begeleiden. De ervaringen zijn zeer positief.”

Meer vrouwen in de bouw

Enthousiaste studenten zijn de beste ambassadeurs. Als kind bouwde Rania huizen van Lego en ontwierp ze steden met SimCity. Bouwkunde was voor haar een logische keuze. Waarom zouden niet meer vrouwen voor de bouw kiezen? Zij zet zich hier actief voor in als rolmodel. De toekomst heeft zij al duidelijk voor ogen. Na het behalen van haar diploma gaat ze eerst een internationale hbo-studie doen. Wat haar opvalt is dat in Arabische landen veel meer vrouwen in de bouwwereld werken, vaak in leidinggevende functies. Rania wil graag onderzoeken waar dat aan ligt. Daarna wil ze voor zichzelf beginnen. “In mijn bedrijf ga ik straks veel vrouwen aannemen.”

Praktisch:

  • betrek meerdere afdelingen bij een mentoring circle voor een grotere groep meisjes
  • gebruik een voor de meisjes vertrouwde tussenpersoon
  • zorg voor een veilige, ontspannen setting zodat meisjes (iets van) zichzelf bloot durven te geven
  • nodig zo mogelijk alumnae uit van de eigen opleiding, VHTO helpt ook met het vinden van afgestudeerde vrouwen

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Of bekijk onderstaande webpagina's:

Deze case is een voorbeeld van doel 4 van het Techniekpact: Voldoende vo-leerlingen kiezen voor een bètatechnisch profiel. 

Meer meisjes in techniek

Het is van belang dat er structureel meer meisjes kiezen voor techniekopleidingen, zo vindt ook het ROC Midden Nederland. Met zes andere mbo-scholen met techniekopleidingen participeerde ROC Midden Nederland actief in de ‘Denktank Gender in mbo Techniek’. Een initiatief van VHTO, met ondersteuning van de MBO Raad om ook in de mbo-techniekopleidingen een eind te maken aan de ongelijke deelname van jongens en meisjes. De Denktank heeft een gezamenlijk actiedocument 2016-2020 opgesteld. Hierin zijn zeven doelen geformuleerd die moeten leiden tot blijvend meer genderdiversiteit binnen de techniekopleidingen.

 

MEER CASES BIJ DOEL 4