Home

Offshore Experience van het Maritiem Museum: spetterende duik in Nederlands jongste maritieme industrie

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 3

De Offshore Experience is een nieuw initiatief van het Maritiem Museum in Rotterdam, dat zich daarmee in de wereld van de techniekeducatie begeeft. Het is geen traditionele tentoonstelling, maar een interactieve belevenis die jong en oud meeneemt naar een van de meest toekomstgerichte delen van de maritieme sector: de offshore industrie. Voor het onderwijs worden speciale programma’s ontwikkeld, vertellen algemeen directeur Frits Loomeijer en projectleider techniekeducatie Els Huberts.

Breed publiek
Dertig procent van onze energie komt momenteel van zee en de offshore-industrie maakt dat mogelijk. Bovendien zitten we midden in de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Iedereen in Nederland heeft daarmee te maken, maar er is nog geen enkel museum dat er aandacht voor heeft”, zegt Frits Loomeijer, algemeen directeur van het Maritiem Museum. “Hoog tijd dus om het brede publiek ermee in aanraking te brengen. Dat is een maatschappelijk belang, maar ook een belang van de industrie. Offshore bedrijven willen niet alleen hun verhaal vertellen, maar ook jongeren enthousiasmeren voor een toekomst in de techniek.”
Dit heeft geresulteerd in de Offshore Experience: een interactieve belevenis waarin bezoekers tussen de 8 en 99 jaar worden meegenomen in vier werelden: energie, boorplatforms, werk op de zeebodem en de transitie naar schone vormen van energie. Tijdens de kerstvakantie, net na de opening op 16 december 2016, bezochten al meer dan 18 duizend bezoekers de tentoonstelling.

Speler in techniekeducatie
Met dit tentoonstellingsproject, “ons grootste en duurste ooit”, slaat het Maritiem Museum een nieuwe weg in. Loomeijer: “Als museum kunnen we in samenwerking met het onderwijs en de industrie een uniek en spectaculair klaslokaal bieden waarin jongeren door ‘onderdompeling’ en door zelf aan de slag te gaan enthousiast gemaakt worden voor een toekomst in de techniek. Wij gaan ons echt profileren als speler in de techniekeducatie. Dat past bij ons, want het Maritiem Museum is ooit opgericht door ondernemers, scheepsbouwers, reders en kooplui die het publiek wilden laten zien wat zij deden. In dat opzicht gaan we dus terug naar onze roots, maar nu met de jongste tak van de Nederlandse nautische industrie.”

Geavanceerd
In zestig jaar tijd is Nederland uitgegroeid tot het vijfde offshore-land ter wereld, wat het des te vreemder maakt dat de meeste Nederlanders zo weinig van deze bedrijfstak weten. Loomeijer: “Iedereen heeft wel eens een zeeschip gezien, maar bijna niemand is ooit op een booreiland geweest. Het beeld is dat van ‘vervuiling’: een platform met een vlam erboven. En dat terwijl offshore technologisch geavanceerder is dan de ruimtevaart: het is moeilijker om op drie kilometer diepte een infrastructuur op de bodem van de zee te bouwen dan het is om iemand om de maan te zetten.”

Industrie als partner
Ook al komt de basisfinanciering van het Maritiem Museum van de gemeente, de Offshore Experience is mogelijk gemaakt door de offshore-industrie. Die is in Nederland vooral dienstverlenend van aard; denk aan bodemonderzoekers, transporteurs, de vroegere baggeraars en niet te vergeten de maakindustrie, die onder meer windmolens, gespecialiseerde schepen en complete drijvende fabrieken bouwt. Loomeijer: “Ze hebben ons enorm geholpen met informatie, want ook wij wisten nauwelijks iets van offshore. Daarnaast hebben ze gebruiksvoorwerpen en items voor de collectie gedoneerd: denk aan kleding, gereedschap, foto’s en scheepsmodellen die vaak speciaal voor de Offshore Experience zijn gebouwd. En bovendien hebben ze het financieel mogelijk gemaakt. Op dit moment zijn er meer dan 50 partners in de offshore die ons steunen. Voor hen staat daar tegenover dat zij en hun bedrijfstak vertegenwoordigd zijn in de Experience.”

Onderwijs
Dat offshore een succesvolle en technogisch geavanceerde Nederlandse bedrijfstak is, maakt het extra relevant voor het onderwijs, zegt projectleider techniekeducatie Els Huberts. “Denk alleen maar aan de ambitie om alle basisscholen in 2020 Wetenschap & Technologie aan te bieden.”
Het Maritiem Museum gaat aan de Offshore Experience dan ook educatieve programma’s voor basisonderwijs, vmbo en technasium koppelen. “In samenwerking met bedrijven uit de maritieme- en offshore-industrie en met onderwijspartners JINC en Mad Science bieden we scholen naast een bezoek aan het museum ook techniekworkshops en bliksemstages in de offshore industrie aan. Dit project wordt gefinancierd door Verolme Trust. We hopen hiermee in vier jaar tijd tienduizend kinderen en jongeren te bereiken”, zegt Huberts. “In samenwerking met het Scheepvaart- en Transport College ontwikkelen we daarnaast een programma waarbij leerlingen praktijklessen volgen in de Offshore Experience.”

Tip: investeer in relatiebeheer
Omdat de deuren van de Experience pas eind 2016 zijn opengegaan, is het voor evaluaties nog te vroeg. Die gaan de komende maanden plaatsvinden. “Wel hebben we in de voorbereiding al veel geleerd, bijvoorbeeld over crowdmanagement, over hoe je publiek door een experience begeleidt en over relatiebeheer”, zegt directeur Loomeijer. “Daar deden we als museum natuurlijk al aan, maar nog niet in deze mate. Onze gouden tip is dat het ontzettend belangrijk is om relaties in stand te houden. Dat vergt constante aandacht en maatwerk; een beetje vergelijkbaar met hoe je in je privéleven met goede vrienden omgaat. Het vraagt ook fte’s. In dat opzicht gaat de kost voor de baat uit en dat is soms lastig als je tegelijkertijd moet bezuinigen. Maar zonder anderen lukt het niet! Je bent gewoon genoodzaakt om partners te zoeken. Daarom sluiten wij ons bijvoorbeeld ook aan bij het Rotterdams Techniek- en Technologiepact, waar overheid en ondernemers samenwerken. Wij gaan daarin participeren in de maritieme sector.”

Meer weten?
Ga voor meer informatie naar www.maritiemmuseum.nl/onderwijs. De educatieve programma’s zijn vanaf 3 april te boeken. 


Deze case is een voorbeeld van doel 3 van het Techniekpact: Versterken van publiek-private samenwerkingen in primair en voortgezet onderwijs. 

MEER CASES BIJ DOEL 3