Home

Leerlingen geënthousiasmeerd voor bètatechnische richting

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 4

Evelien Kamp is docent Duits en havo afdelingsleider op het Bonhoeffer College in Enschede. Vanuit het programma Talentmaximalisatie Twente worden veel activiteiten georganiseerd, waarbij onder meer wordt samengewerkt met Hogeschool Saxion middels honourstrajecten. Talentmaximalisatie Twente heeft als doel leerlingen te enthousiasmeren voor de bètatechnische richting.

“Het is genieten als leerlingen boven zichzelf uitstijgen”

“In de honourstrajecten kunnen talentvolle havoleerlingen doorstromen naar het honoursprogramma van Saxion, een traject voor excellente studenten. Om hiervoor belangstelling te wekken, komen honoursstudenten zelf op onze school om leerlingen te werven voor de ‘talentdagen havo’.”

“Voor alle leerlagen is het belangrijk dat leerlingen meer verantwoordelijkheid krijgen voor de eigen leer- en denkprocessen. Ik kan er echt van genieten als leerlingen boven zichzelf uitstijgen. Tijdens evaluaties benoemen leerlingen zelf wat ze geleerd hebben. Een leerling gaf aan dat zij door het traject geleerd heeft om op een andere manier naar haar schoolwerk te kijken, door beter te plannen en door de samenwerking op te zoeken.”

 “Een netwerk zoals het programma Talentmaximalisatie Twente is belangrijk, omdat je als school buiten je eigen omgeving treedt. Je kunt externe contacten opdoen.”

Het hele interview met Evelien Kamp is te lezen op vohonetwerken.nl.

Deze case is een voorbeeld van doel 4 van het Techniekpact: Voldoende vo-leerlingen kiezen voor een bètatechnisch profiel

MEER CASES BIJ DOEL 4