Home

Kwaliteit door samenhang in keten po-vo-ho-bedrijfsleven

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 5

Jos Schreurs, Zuyd Hogeschool, is programmamanager SchoolMeetsPractice. Docenten moeten eigenaar zijn van het curriculum, met ruimte om samen met anderen onderwijs te ontwikkelen, onderzoeken en bij te stellen. De leerling met zijn unieke talent en ambitie moet meer in de lead komen. Schreurs is vanuit de faculteit Bèta Sciences and Technology van Zuyd Hogeschool programmamanager van SchoolMeetsPractice, het VO-HO netwerk in Limburg. Het programmamanagement doet hij samen met Remco van Grootel van de Philips van Horne Scholengemeenschap uit Weert.

“Leerlingen willen betekenisvol zijn”

“Dankzij het VO-HO netwerk en de verschillende DOT’s is er permanente betrokkenheid tussen het voortgezet en het hoger onderwijs en de beroepspraktijk in de regio. Het is vanzelfsprekend om af te stemmen en samen te werken om het onderwijs contextrijk te maken.”

“Eén ding is zeker: de wereld verandert zo snel dat de leerling die nu op de middelbare school zit straks te maken krijgt met toenemende onzekerheid over de inhoud van zijn of haar werk. En dat is positief, want dat geeft je de prikkel om te blijven leren, om te reflecteren op je ambities en te kijken naar waar jij een bijdrage aan kunt en wilt leveren. Medewerkers en zeker ook leerlingen willen betekenisvol zijn, ongeacht het niveau van hun opleiding.”

“Het is nauwelijks nog voorstelbaar dat het VO-HO netwerk er niet zou zijn. De samenhang in de keten primair - voortgezet - hoger onderwijs – beroepspraktijk is evident voor de kwaliteit en maatschappelijke relevantie van het onderwijs. Het bedrijfsleven in de regio is daarbij onontbeerlijk. Dat het werkt, zie je bij de Centers of Expertise waar bedrijven en instellingen samenwerken aan leren en innoveren en bij de Technasia.”

Het hele interview met Jos Schreurs is te lezen op vohonetwerken.nl.

Deze case is een voorbeeld van doel 5 van het Techniekpact: Verbeteren aansluiting van het vo naar het mbo en ho

MEER CASES BIJ DOEL 5