Home

Wanneer is de volgende techniekles?

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 1

Techniek speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Het is belangrijk dat we kinderen daarop voorbereiden en interesseren voor een technische opleiding. Petra Hummel is teamleider techniek van scholengemeenschap Wolfsbos in Hoogeveen en projectleider POVO (primair onderwijs, voortgezet onderwijs) voor Noord-Nederland. Samen met Jarno Zwiers, leerkracht groep 7/8 van basisschool Het Rastholt in Hoogeveen vertelt zij hoe techniekonderwijs op basisscholen vorm krijgt.

Petra is de schakel tussen voortgezet onderwijs en basisonderwijs. ‘We werken nauw samen om onze ervaring en kennis in het voortgezet onderwijs over te brengen naar basisscholen in het Noorden.’
Een aansprekend voorbeeld van deze samenwerking is Het Rastholt waar al jaren techniekonderwijs wordt gegeven in groep 7 en 8.

'Wanneer is de volgende techniekles?'

Trotse gezichten
‘We hebben zes techniekmiddagen, op vrijdag,’ vertelt Jarno. ‘Dan fietsen we naar de vmbo-locatie Harm Smeenge van de scholengemeenschap. De les duurt 100 minuten en in die tijd moeten ze een concreet product maken dat ze mee naar huis kunnen nemen. Laatst kregen ze de opdracht een tol te maken. Als je dan ziet wat een mooie resultaten dat oplevert. Ik geniet ervan als ze na afloop met trotse gezichten en heel voorzichtig naar huis fietsen om te laten zien wat ze hebben gemaakt.’

Elke week maken ze iets anders. Dat kan een schilderij zijn, een lamp, periscoop, kalender, of inbraakalarm. ‘Het gaat erom dat ze met verschillende materialen en gereedschappen in aanraking komen en snappen hoe het werkt,’ zegt Jarno. ‘In het begin was er hier en daar wat aarzeling maar nu vragen ze: “Wanneer is de volgende techniekles?”

Nieuwsgierig
‘Waar het in de eerste plaats om gaat is het wekken van hun nieuwsgierigheid,’ legt Petra uit. ‘We proberen te laten zien dat techniek meer is dan vieze handen maken en vervelende klusjes opknappen. Techniek is heel breed en overal om ons heen. Het gaat niet alleen om hout- en metaalbewerking, elektra, schilderen, maar bijvoorbeeld ook om science(onderzoek). Zo maakt ICT ook een steeds belangrijker onderdeel uit van techniek. Wij willen duidelijk maken dat je op verschillende niveaus in de techniek kunt werken. Op die manier proberen we het traditionele en soms negatieve beeld van leerlingen te veranderen en de ontwikkeling van hun talenten te stimuleren.’

‘De kunst is om iedere leerling, jongens en meisjes, op zijn of haar niveau uit te dagen,’ zegt Jarno. ‘Voor sommigen maken we de stap naar het vmbo op deze manier een stuk gemakkelijker. Je ziet het terug in de toename van aanmeldingen voor technische opleidingen. Anderen raken geïnteresseerd in een wetenschappelijke opleiding.’

‘Ze hebben het helemaal zelf gedaan’

Kick
Vol trots laten Petra en Jarno de 3d printer zien die de leerlingen van groep 7 en 8 in elkaar hebben gezet. ‘Ze hebben het helemaal zelf gedaan,’ zegt Jarno, ‘een geweldige prestatie. De handleiding voor het bouwpakket was in het Engels, maar daar kwamen ze gezamenlijk goed uit. Veel informatie hebben ze ook op internet gevonden. De een is goed met zijn handen en heeft een fijne motoriek, een ander is goed in Engels, weer een ander heeft een  goed theoretisch inzicht. Door elkaar te helpen en gebruik te maken van elkaars vaardigheden is het gelukt. De printer doet het echt. Dat geeft de leerlingen natuurlijk een enorme kick en veel zelfvertrouwen.’

Doorgaande leerlijn
Binnenkort gaat de doorgaande leerlijn TTE(Techniek, Talent en Energie) voor techniek op basisscholen van start. Het begint in groep 1 en loopt door tot groep 8. ‘Spelenderwijze komen kinderen zo al op jonge leeftijd in aanraking met techniek,’ zegt Petra. ‘We willen aansluiten op de leefwereld van de kinderen. Bijvoorbeeld: ga buiten staan en voel de wind. Waar komt de wind vandaan? Hoe ontstaat wind? Zo gaan we steeds een stapje verder. Hoe komt het dat een lamp gaat branden als je de stekker in het stopcontact steekt? Waarom heb je brandstof nodig om een apparaat te laten werken?’

Leerkrachten krijgen voorlichting en volgen workshops om bekend te raken met de wereld van de techniek. ‘Proefjes doen hoort daar ook bij,’ vertelt Petra, ‘niet alleen om van te leren, maar om net als bij kinderen hun nieuwsgierigheid te wekken.’

‘Het Rastholt is één van de koplopers’

‘Techniek is een maatschappelijk thema geworden,’ geeft Petra aan. ‘We hebben meer mensen nodig die technische vakken beheersen. De vergrijzing maakt de urgentie daarvan nog groter. Daarom is techniekonderwijs ook verplicht geworden op basisscholen. Het Rastholt is één van de koplopers.’

Meer informatie
www.rastholt.nl
www.wolfsbos.nl
www.techniektalentenergie.nl

Lees ook de case Techniek moet groeien, waarin Petra Hummel vertelt  over het integreren van Wetenschap & Techniek in de lessen van het basisonderwijs voor de groepen 7 en 8 en het creëren van een doorgaande leerlijn gericht op vaardigheden. Techniek moet groeien is één van de praktijkvoorbeelden uit de publicatie IJzersterke combinaties po-vmbo.

Deze case is een voorbeeld van doel 1 van het Techniekpact: Alle basisscholen bieden hun leerlingen structureel wetenschap & technologie aan in 2020, met een prominente plek voor digitale vaardigheden.  

MEER CASES BIJ DOEL 1