Home

foto: Henk Krauwel, landelijk coördinator project 'Bazen Verbazen'

Jongeren met arbeidsbeperking verbazen de bazen

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 12

Met een theatervoorstelling aan potentiële werkgevers laten zien welke talenten je in huis hebt. Die kans kregen jongeren uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs de afgelopen maanden binnen het project ‘Bazen Verbazen’. En dat is gelukt, de Bazen merkten dat zij deze doe-jongeren prima kunnen inzetten.

Na elke voorstelling stond een kennismaking met de regionale werkgevers gepland, om te kijken naar mogelijke stages of begeleide werkplekken.

In de technische sector kunnen deze jongeren zich goed ontwikkelen en bijvoorbeeld voorbereidend werk doen. Werkgevers die zich aanmelden, worden door de gemeente geholpen om via de werkgeversservicepunten aan alle regelgeving te voldoen en de juiste begeleiding te krijgen.


Bron: Stichting A+O Metalektro.
Lees meer op de website.

Deze case is een voorbeeld van doel 12 van het Techniekpact: Vakkrachten behouden door te investeren in duurzame inzetbaarheid van technici.

MEER CASES BIJ DOEL 12