Home

Integrale aanpak zorgt voor positieve keuze voor bètatechniek

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 4

“Leerlingen maken nu een positieve keuze voor bètatechniek”

Bart van de Laar is hoofd Science LinX aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hij studeerde biologie en milieuwetenschappen in Nijmegen, waar hij na zijn doctoraal acht jaar met erg veel genoegen werkte. Daarna is hij naar de RUG gegaan. 

“Het VO-HO netwerk is bedoeld om over grenzen heen te kijken, vanuit verschillende contexten met elkaar samen te werken, en ervoor te zorgen dat jongeren goed opgeleid worden.”

“Momenteel onderzoeken wij hoe de bèta’s als founding fathers benut kunnen worden voor de alfa- en gammadomeinen, en hoe zij ook zelf netwerkontwikkeling op gang kunnen krijgen.”

“Het VO-HO netwerk is belangrijk, omdat het wat eigen is aan de regio, verbindt met de toekomst. Iedereen kent elkaar, we zijn ons sterk bewust van onze regionale kenmerken. Elke regio heeft zijn eigen, specifieke werkgelegenheid en ontwikkeling, en daarom ook specifieke vragen en oplossingen. Wat voor ruimte is hier? Wat kan hier? Dat wil je jongeren ook duidelijk maken aan het begin van hun opleiding. Je hebt het over levenskeuzes van jonge mensen. Hier komen heel veel verschillende facetten aan bod. Om hierop in te spelen is samenwerking nodig.”

“Leerlingen maken nu een positieve keuze voor bètatechniek. We hebben hierin de afgelopen jaren fors geïnvesteerd met een integrale aanpak. De aansluiting tussen het voortgezet en het hoger onderwijs in de regio is hiervan een belangrijk onderdeel. De totale aanpak heeft bijgedragen aan een flinke verhoging van de instroom en doorstroom.”

Het hele interview met Bart van de Laar is te lezen op vohonetwerken.nl

Deze case is een voorbeeld van doel 4 van het Techniekpact: Voldoende vo-leerlingen kiezen voor een bètatechnisch profiel. 

MEER CASES BIJ DOEL 4