Home

Werkgevers, vakbonden, overheden en onderwijs werken samen aan vernieuwing

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 11

Het House of Skills is het leer-, experimenteer- en matchingscentrum voor met name middelbaar opgeleiden in de Metropoolregio Amsterdam. De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo. Mensen werken onder andere in kortere dienstverbanden en switchen vaker van werk én van sector. Belangrijk is dat zij zelf de regie nemen over hun arbeidsmarkttoekomst, waarbij een ‘leven lang leren’ centraal staat.

Voorbeelden projecten

Meer informatie
Ga naar de website of neem contact op via Houseofskills@amsterdam.nl


Deze case is een voorbeeld van doel 11 van het Techniekpact: Integrale samenwerking van regionale en sectoralen netwerken bevorderen.

MEER CASES BIJ DOEL 11