Home

Hoger onderwijs beter laten aansluiten met schoolcurriculum helpt leerlingen

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 5

Pieter Boerman, Directeur Pre-University Programma Universiteit Twente (UT). Boerman is onderwijskundige. Hij heeft zes jaar bij de directie HO gewerkt van het ministerie van OCW en vervolgens is hij bij PBT (voorheen Platform Bèta Techniek) terecht gekomen. Hier heeft hij onder meer het Sprint programma voor de Universiteiten opgezet. Dit is de basis geworden van de samenwerking tussen het voortgezet en het hoger onderwijs.

“Universiteit en hogeschool moeten eigen onderwijs en onderzoek verbinden met schoolcurriculum”

“Wij denken dat inhoudelijk beter voorbereide leerlingen een betere studiekeuze maken en meer studiesucces hebben. Daarnaast denken we dat door betere aansluiting het aantal studenten groeit in de bètatechniek. Dat zien we ook. Saxion is enorm gegroeid en de UT ook.”

 “De ambitie van Oost is om voor scholen nog meer samenhang te creëren en de activiteiten en zaken die er spelen in de regio meer zichtbaar te maken. Dit betekent nog meer samenwerking: op inhoud op bestuurlijke positionering van de scholen.”

“Als hoger onderwijs moet je je eigen kernactiviteiten van onderwijs en onderzoek verbonden hebben met het schoolcurriculum. Je werkt als kennis- en onderwijsinstelling vanuit een sociaal-economisch perspectief. Het VO-HO netwerk is een radertje in dit geheel. Je hebt de verbinding tussen sectoren nodig.”

Het hele interview met Pieter Boerman is te lezen op vohonetwerken.nl.

Deze case is een voorbeeld van doel 5 van het Techniekpact: Verbeteren aansluiting van het vo naar het mbo en ho

MEER CASES BIJ DOEL 5