Home

Haagse scholen beseffen: toekomst van het onderwijs verandert

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 2

Karin Baptiste - leerkracht groep 5 en coördinator kunst, wetenschap en techniek op Daltonschool Helen Parkhurst in Den Haag - vertelt: 

‘De toekomst van het onderwijs verandert, we zijn op weg naar 21ste eeuwse vaardigheden. Ook de Haagse scholen zijn zich daarvan bewust. Drie jaar geleden zijn we met een aantal mensen van diverse scholen bijeengekomen bij het Van Kinderen Museum in Den Haag. Onder leiding van het museum hebben we twaalf ateliers ontwikkeld. Deze ateliers gaan bijvoorbeeld over natuur, constructies, energie, programmeren, ruimte en magnetisme. Met de thema’s van de ateliers kunnen leerkrachten kunst, wetenschap en techniek in samenhang aanbieden.’

Alles bij betrekken
‘Binnen de atelierverkenning hebben we inspiratie opgedaan, onze kennis vergroot op technisch en kunstzinnig gebied en zijn we bekend geraakt met didactische processen die passen bij het doen van wetenschappelijk onderzoek met kinderen. Goede onderzoeksvragen en ontwerpopdrachten zijn hierbij belangrijk. Ook hebben we aandacht besteed aan het vak techniek, waarbij je vooral probleemoplossend werkt. Het mooie van de ateliers is ook dat vaardigheden in een context staan. Als leerkracht kun je er van alles bij betrekken! Het atelier staat centraal en van daaruit kun je alle kanten op. Je kunt dwarsverbanden leggen en eigen invalshoeken kiezen. Het thema is meer dan een les bij een methode en bronnen kunnen heel divers zijn, van beeldmateriaal en boeken tot internetsites. Na zeven weken sluiten we een atelier af met een eindpresentatie. Hierbij zijn ouders ook welkom. Leerlingen zijn erg enthousiast en vragen vaak meteen wat het volgende thema is.’

Inspireren en kennis delen
‘Na een paar jaar gaat het nu steeds meer leven en het belang is voor iedereen steeds duidelijker. De omschakeling van methodewerk naar onderzoekend en ontwerpend leren begint steeds meer zijn weg te vinden. Het is een andere manier van werken en dat vraagt andere vaardigheden. Ik denk dat we flinke sprongen maken. Je moet het gewoon gaan doen. Uitproberen. Stapsgewijs beginnen met onderzoeklesjes of technieklesjes. Als je het effect ziet, word je vanzelf enthousiast. We pakken nu door op de weg die we zijn ingeslagen en proberen daarbij zoveel mogelijk mensen te stimuleren. Twee teamleden volgen op dit
moment een bijscholing op de post-hbo coördinatie wetenschap en technologie. Zelf ga ik eens per maand bijeenkomsten organiseren om mensen over de streep te trekken. De moeilijkheden zijn divers: tijd, eigen vaardigheden, het gevoel hebben het niet te kunnen. Dat hopen we te doorbreken met de bijeenkomsten. We willen inspireren, kennis delen, samenwerken en laten zien dat het kan.’ 

Vind op Facebook de community 'Wetenschap en technologie in de klas' voor nieuwsgierige leerkrachten en praat mee. 

Deze case is een voorbeeld van doel 2 van het Techniekpact: Leerkrachten beter toerusten op het aanbieden van W&T

Bron: PrimaOnderwijs, het vakblad voor onderwijsprofessionals
Dit is één van de portretten uit de serie die in 2016 verscheen in PrimaOnderwijs. Verschillende leerkrachten vertelden over hun inspirerende ervaringen met wetenschap en technologie in de klas. 

MEER CASES BIJ DOEL 2