Home

Gemotiveerde studenten en actuele lessen door activiteiten VO-HO netwerk

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 5

Martin Bruggink, TU Delft, hoofd Bètasteunpunt Zuid-Holland. Bruggink heeft informatica gestudeerd in Nijmegen. Daarna is hij bij Rijkswaterstaat gaan werken, vervolgens bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en DigiD. Hierna is Bruggink docent Informatica geworden op een VO-school in Den Haag. Tegelijkertijd is hij aan de lerarenopleiding begonnen in Delft en via deze route uiteindelijk aan het werk gegaan bij de lerarenopleiding.

“Door de activiteiten van het netwerk blijven de lessen actueler”

“Het VO-HO netwerk levert de universiteiten en hogescholen goede studenten op. Gemotiveerde studenten, studenten die goed zijn voorbereid op hun vervolgstudie, die weten wat er in die studie gebeurt en die tot een onderbouwde keuze zijn gekomen.”

“Voor de scholen betekent het netwerk toegang tot veel professionaliseringsactiviteiten voor docenten. Werknemers uit het bedrijfsleven werken daar graag aan mee, zij halen energie uit het overdragen van kennis aan de docenten en leerlingen.”

“Het allerbelangrijkste is dat leerlingen goed worden voorbereid op hun vervolgstudie en carrière. Daar hebben docenten een belangrijke rol in. Zowel het voortgezet als het hoger onderwijs hebben een verantwoordelijkheid om docenten zo goed mogelijk te stimuleren, te prikkelen en te faciliteren. Er wordt al goed onderwijs gegeven, maar het kan nog beter. Ik denk dan aan meer activering erin brengen, meer verdieping, meer context aanbrengen, laten zien wat bèta is en wat je ermee kan. Door de activiteiten van het netwerk houden de scholen hun lessen actueler en kunnen zij leerlingen beter voorbereiden op de toekomst.”

Het hele interview met Martin Bruggink is te lezen op vohonetwerken.nl.

Deze case is een voorbeeld van doel 5 van het Techniekpact: Verbeteren aansluiting van het vo naar het mbo en ho

MEER CASES BIJ DOEL 5