Home

Food Valley Netwerk VO-HO

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 7

Jamila de Jong is afgestudeerd als bos-ecoloog. Daarna heeft zij gewerkt als onderzoeker op de Wageningen University & Research, en als consultant in bos- en natuurbeheer. Sinds 2005 werkt zij weer op de universiteit. Per 1 januari 2017 is zij hoofd van het Food Valley netwerk VO-HO. 

"Momenteel werk ik vooral aan de bedrijvenkant. We willen vanuit de bedrijven in de regio een verbinding maken met het onderwijs en de docenten, en zo elkaar inspireren. Daarnaast organiseer ik ook masterclasses voor VO-docenten en leerlingenactiviteiten."

"Wij zetten vooral in op het professionaliseren van docenten. Daarbij gaat het om vakinhoudelijke vernieuwing, maar ook om de versterking van vakdidactiek. Het is belangrijk dat docenten meer eigenaar worden van hun onderwijs."

"Voor de hele onderwijskolom is het belangrijk om samen te werken. Er zijn zoveel ontwikkelingen in het onderwijs en wie kan daar beter op inspelen dan het werkveld zelf. Doordat we in het netwerk dichtbij elkaar zitten, pikken we ontwikkelingen makkelijk op en sturen we ze bij. We zijn penvoerder van Techniekpact in de regio en nemen bijvoorbeeld deel aan het regionale Techniekpactoverleg. Daar horen we van vmbo-collega’s waar zij mee bezig zijn en kunnen we oplossingen van elkaar overnemen. Dat is heel bijzonder."

Het hele interview met Jamila de Jong is te lezen op vohonetwerken.nl.

Deze case is een voorbeeld van doel 7 van het Techniekpact: Onderwijs en bedrijfsleven werken samen bij opleiden docenten beroepsonderwijs.

MEER CASES BIJ DOEL 7