Home

foto: Jan Klein, directievoorzitter Nuborgh College

Flinke impuls voor bèta en differentiatie

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 4

Op het Nuborgh College vindt men het belangrijk om continu met elkaar in gesprek te zijn. Deze vo-school heeft zich samen met School aan Zet ontwikkeld naar professionele, lerende organisatie: onderwijsorganisaties die zichzelf continu willen verbeteren door van en met elkaar te leren en zo het onderwijs elke dag een beetje beter maken. Door de gehanteerde veranderaanpak is men geïnspireerd geraakt om te blijven leren van elkaar en te blijven investeren in gedeeld eigenaarschap.

Jan Klein, directievoorzitter Nuborgh College: “Als lerende organisatie vinden we het belangrijk om altijd met elkaar in gesprek te zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om het stimuleren van leerlingen om voor bèta te kiezen of differentiëren in het lesprogramma. Dat zijn thema’s waar we de keihard aan hebben gewerkt onder de noemers Bèta Excellent en Differentiëren. Ik ben er trots op dat we bèta en differentiatie dankzij deze aanpak een flinke impuls hebben kunnen geven.”

“Met Differentiëren hebben we intussen flink wat stappen gezet. Havo/vwo 1 en 2 zijn pilotklassen gestart waarin leerlingen een extracurriculair vak mogen kiezen. Daarnaast kunnen leerlingen binnen het curriculum voor verdieping van een vak kiezen. Op die manier willen wij excellente leerlingen extra uitdaging bieden. Ook met Bèta Excellent maken we mooie vorderingen. De lessen op ons vmbo bijvoorbeeld zijn veel praktischer ingestoken en sluiten beter aan op de bètavakken in het mbo en op de havo. Regelmatig vliegen hier zelfgemaakte zweefvliegtuigjes door de gang om zelf te ervaren hoe thermiek werkt. Ook laten we wel eens colaflesjes ontploffen om opwaartse druk te testen.”

Lees hier meer over de ervaring van Klein.


Deze case is een voorbeeld van doel 4 van het Techniekpact: Voldoende vo-leerlingen kiezen voor een bètatechnisch profiel. 

Dit portret is één van de twaalf portretten uit de brochure Scholen aan Zet, portretten ter inspiratie voor een continu lerende organisatie.

MEER CASES BIJ DOEL 4